Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Text

Välkomnande, kloka och innovativa Karlskoga

Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid. Tillsammans gör vi som lever, bor och verkar i Karlskoga vår vision till verklighet.

Bakgrund till Karlskogas vision

Ett omfattande bakgrundsarbete har genomförts inför framtagandet av visionen. Arbetet pågick under 2017-2018.

Visionsmaterial

Här kan du ta del av olika typer av material som rör Karlskogas vision. Materialet får användas fritt.