Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Ett stolt Karlskoga med minst 32 000 invånare - så når vi dit!

Kommunstyrelsen har beslutat om ett mål som innebär att Karlskoga ska växa och bli minst 32 000 invånare år 2025.

Med målet som utgångspunkt har ett antal prioriterade områden tagits fram som kan bidra till att målet nås. De prioriterade områdena utvärderas och utvecklas i relation till att det huvudsakliga målet ska uppnås.

Projektet är ett uppdrag som skapar mervärde och innehåller delar som är utöver vad som kan anses ingå i det ordinarie kommunala uppdraget.

Bakgrunden till projektet är att Karlskoga precis som andra kommuner har idag en utmaning att få skatteintäkterna att räcka till då behoven ständigt ökar, till stor del på grund av den demografiska utvecklingen där behoven är större än tidigare medan intäkterna inte ökar i samma utsträckning.

Vi behöver skapa mer kvalitet för mindre ekonomiska resurser. Att locka fler människor att flytta till Karlskoga innebär att fler bidrar till kommunens gemensamma resurser och att förutsättningar för ett levande Karlskoga med meningsfulla aktiviteter, nöjes- och handelsutbud ökar livskvaliteten för alla invånare.

Syftet med projektet är att fler människor ska uppleva Karlskoga som en attraktiv stad dit man vill flytta och leva sitt liv efter arbetstid.

Med målet som utgångspunkt har ett antal prioriterade områden tagits fram som kan bidra till att målet nås.

Nya attraktiva bostadsområden

Nya attraktiva bostadsområden utifrån ett helhetskoncept.

Eftertraktade, attraktiva bostadsområden skapas med utgångspunkt i olika målgruppers önskemål som skapar livskvalitet och lustfyllda miljöer. Den smarta staden växer fram genom ekologiskt hållbara byggnationer och digitalisering som stödjer kraven på moderna bostäder. Det är enkelt att etablera bostadshus.

Öka attraktiviteten i befintliga bostadsområden

Karlskogas befintliga bostadsområden ska vara eftertraktade och efterfrågade och utvecklas att bli ännu mer attraktiva och estetiskt tilltalande.

Bostadsområden ska utformas och utvecklas så att de är integrerade och inkluderande för olika människors förutsättningar och behov.

E18 är en välkomnande genomfart

Karlskoga är en stad som bjuder in till att stanna och upplevas.

Genomfarten är som ett långt välkomnande och tilldragande skyltfönster som öppnar upp och ger information om vad som finns att uppleva här. Entréerna från Karlstad och Örebro är välvårdade och skapar nyfikenhet och intresse för staden.

Ett attraktivt och levande centrum

I centrala Karlskoga bubblar det av liv och rörelse oavsett årstid, aktiviteter av olika karaktär avlöser varandra under året och attraherar människor att ta sig in till Karlskogas stadskärna.

Centrums utformning och estetik är ytterligare en anledning att människor tar sig in till Karlskoga för att njuta av vackra och trivsamma miljöer.

Attraktiva bad- och strandområden

Karlskogas strandområden lockar människor från många håll med mängder av nöjesaktiviteter och vackra naturområden som kompletteras med ett stort och varierat utbud av matställen och träffpunkter.

Flera möjligheter erbjuds att aktivera sig som passar för olika åldrar och intressen. Uppdraget omfattar området från gamla småbåtshamnen till sandviksbadet.

Sveriges häftigaste lekplats

Karlskogas nya lekplats är känd i hela Sverige och är ett välbesökt utflyktsmål för både lokalbor och turister.

Lekplatsen är så inbjudande, spännande och kul att även de mest stillasittande vuxna får lust att klättra och röra på sig och barnen vill aldrig gå hem.

Skolsatsning med naturvetenskap och teknik

Karlskoga kraftsamlar och utvecklar den teoretiska utbildningen i naturvetenskap och teknik med flera metoder som stimulerar nyfikenhet och utvecklar undersökande sinnen hos eleverna.

De innovativa företagen i Karlskoga bidrar med sina spännande tekniska metoder för att undersöka och utforska kunskapsområden på nya sätt som väcker intresse och studielust hos både tjejer och killar i Karlskogas grundskolor, gymnasieskolor och högre utbildning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?