Till Karlskogas startsida

Hur visionen och målet 32 000 hänger ihop

Tillsammans ska vi som lever, verkar och bor i Karlskoga göra vår vision till verklighet. Arbetet med ”Ett stolt Karlskoga med minst 32 000 invånare år 2025” en viktig pusselbit för att nå visionen på sikt.

Visionen är Karlskoga kommuns högsta och mest övergripande styrdokument och alla övriga styrdokument som upprättas i den kommunala organisationen ska underordnas denna.

Visionen inkluderar hela Karlskoga, inte bara den kommunala organisationen utan alla som bor, besöker eller verkar i Karlskoga. Visionen talar till människorna som berörs av den och behöver förverkligas med gemensamma krafter. En förutsättning för att visionen ska bli förverkligad är att merparten av människorna som lever och verkar i Karlskoga känner till den och tror på dess innebörd samt att de känner sig delaktiga i att kunna bidra till förverkligandet av visionen. För att Karlskogas vision ska bli känd, accepterad och förverkligad kommer ett implementeringsarbete att pågå under hela 2021 och flera år framåt. En uppstart med ett mer intensivt införande kommer att ske under januari- juni 2021.

Visionen konkretiseras och förverkligas

Kommunstyrelsen i Karlskoga kommun har satt upp ett politiskt mål ”Ett stolt Karlskoga med minst 32 000 invånare år 2025” det är en konkretisering och förverkligande av att nå visionen på sikt.

Innebörden i målsättningen är att Karlskoga ska vara så pass attraktivt, välkomnande och intressant att alltfler väljer att bosätta sig och leva sina liv i Karlskoga.

För att nå målet 32 000 har ett antal nyckelsatsningar identifierats som kan bidra till denna målsättning. Dessa är åtta stycken.

Nyckelsatsningarna:

  • Nya attraktiva bostadsområden utifrån ett helhetskoncept
  • Öka attraktiviteten i befintliga bostadsområden
  • E18 är en välkomnande genomfart
  • Industriell utveckling
  • Attraktiva bad- och strandområden
  • Ett lekfullare Karlskoga
  • Ett attraktivt och levande centrum
  • Skolsatsning med naturvetenskap och teknik

Hjälpte informationen på denna sida dig?