Till Karlskogas startsida

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Karlskoga (Sandviken) (ÄDP)

Ärendenummer

SBN 2023-00268

Samrådstid

25 juni - 23 juli 2024

Ändringsområde

Ändringsområdet är beläget i den östra delen av Karlskoga tätort, cirka 3,5 km från Karlskoga centrum, inom stadsdelen Backa.

Syfte

Syftet med ändring av detaljplanen (ÄDP) är att utöka utnyttjandegraden inom bostadsfastigheten Saxfisken 8.

Planhandlingar

Fastighetsförteckning kan lämnas ut vid begäran.

Utställningsplatser

  • Utställt på Biblioteket på Kyrkbacken 9, 691 31, Karlskoga. Öppettiderna är: måndag – torsdag 08:00 - 19:00. Fredag 08:00 – 18:00. Lördag 10:00-15:00 (Stängt lördagar i juli). Söndag stängt.
  • Samhälle och Serviceförvaltningens entré på Skrantahöjdsvägen 35, 691 42, Karlskoga. Öppettiderna är: måndag – torsdag 07:30 -16:00. Fredag 07:30 – 14:00. OBS! Samhälle och serviceförvaltningen har stängt mellan 1 juli till 12 augusti 2024.

Ändringsförslaget går även att få ut genom att mejla till info@karlskoga.se

Synpunkter senast 23 juli 2024

Synpunkter ska framföras skriftligt till:

Samhälle och Serviceförvaltningen
Plan och Geodataenheten
Skrantahöjdsvägen 35
691 83 Karlskoga

Eller skicka in dina synpunkter via mejl info@karlskoga.se

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd eller granskning av detaljplanen senast 23 juli kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Karlskoga kommun.

Läs mer om hur Karlskoga kommun behandlar personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du anger följande:

- detaljplaneförslagets ärendenummer SBN 2023-00268 eller detaljplanens namn
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Hjälpte informationen på denna sida dig?