Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Tomtkö

När vi har helt nya tomter att sälja så erbjuder vi dem i första hand till de personer som står i vår tomtkö. För att ställa dig i tomtkön fyller du i och skickar in blanketten anmälan till tomtkö.

Kommunstyrelsen i Karlskoga kommun beslutade den 8 december 1987 om regler för kommunens tomtkö. Här redogörs för hur anmälan går till, vad som anses som anmälningsdag och vad kommunstyrelsens beslut innefattar.

Anmälan till tomtkön

Läs igenom nedanstående information och kontrollera att de ställda kraven är uppfyllda. Fyll sedan i blanketten "Anmälan till tomtkön" som längst ner och skicka den till:

Karlskoga kommun
Katrinedalsgatan 4
691 31 Karlskoga

Anmälningsavgiften är 200 kronor och bör betalas snarast eftersom registrering av anmälan sker först efter det att kommunen har mottagit betalningen.

Avgiften inbetalas på bankgiro 441-4736, ange namn och att det avser tomtköavgift. (Obs! Nytt bankgironummer från och med december 2017).

Regler för tomtkön

I ansökan kan anges i vilket eller vilka områden den sökande vill bo. Kommunen tillämpar differentierade tomtpriser vilket innebär att centrala tomter kommer att vara dyrare än tomter i kommunens utkanter.

Endast den som själv har för avsikt att bo på tilldelad fastighet kan registreras i kön. Sökande till tomtkön skall ha fyllt 18 år. Av äkta makar eller samboende kan endast en registreras i tomtkön.

Inbetalningen av anmälningsavgiften avgör turordningen i tomtkön.

Ansökan om tomt eller i grupp producerat småhus skall förnyas årligen på uppmaning av kommunen. Förnyelseavgiften är 100 kronor. Om förnyelseavgiften inte betalas avregistreras den sökande.

Sökande, som två gånger avböjt erbjudande som motsvarar rimliga önskemål, kan återinföras sist i kön utan betalning av nyanmälningsavgift. Förtur kan beviljas när särskilda skäl föreligger.

OBS! Sökande ansvarar själv för att adressändring görs direkt till tomtkön.

Fördelning av tomt eller grupphus

Kallelse/information för val av tomt eller grupphus utsänds av kommunen till den som anmält sig till aktuellt område.

Om du vill lämna tomtkön

Du kan skriftligen begära att gå ur tomtkön eller avstå att betala den årliga förnyelseavgiften. Betalda avgifter återbetalas inte.

Hjälpte informationen på denna sida dig?