Till Karlskogas startsida

Köpa tomt av kommunen

Karlskoga kommun ställer två villkor i samband med köp av en bostadstomt som du bör känna till innan du köper en bostadstomt.

  1. Köparna ska uppföra ett bostadshus på fastigheten. Byggnadsarbetena ska påbörjas inom tolv månader ifrån tillträdesdagen, annars ska köpet återgå.
  2. Köparna får inte, utan säljarens medgivande, överlåta fastigheten eller upplåta nyttjanderätt till större delen av fastigheten förrän efter två år, räknat från och med dagen för utfärdandet av köpebrev. Vid ev. försäljning inom två år ska i första hand kommunen erbjudas att återköpa fastigheten.

Det ingår i priset

I det angivna priset för respektive tomt ingår marken samt gatuavgift. Övriga kostnader för till exempel lagfart, bygglov, el och anslutningsavgift till vatten och avlopp ingår inte. För mer information om dessa kostnader hänvisas till respektive aktör.

Detaljplaner

För de flesta av de bostadstomter som Karlskoga kommun säljer finns det en detaljplan som styr användningen av marken. En del detaljplaner innehåller detaljerade bestämmelser (till exempel lutning på tak, färg på fasaden och antal takfönster) medan andra innehåller färre bestämmelser (till exempel antal våningar och maximal byggnadsarea).

I samband med att man söker bygglov för nybyggnation av ett bostadshus prövar bygglovhandläggaren om den tänkta byggnaden stämmer överens med detaljplanen eller inte.

I informationsbladen för respektive ledig bostadstomt finns några av detaljplanebestämmelserna redovisade. För information om samtliga detaljplanebestämmelser som gäller för en viss tomt kan du kontakta Karlskoga kommuns Servicecenter.

Tomtkö

När vi har helt nya tomter att sälja så erbjuder vi dem i första hand till de personer som står i vår tomtkö.

Läs mer om hur du ställer dig i tomtkö.

Vill du veta mer?

Kontakta kommunens Servicecenter så hjälper de dig vidare! Antingen på info@karlskoga.se eller 0586-610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?