Till Karlskogas startsida

Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanenta bostad för att underlätta och göra din vardag enklare så kan du ansöka om bidrag om bostadsanpassningsbidrag hos Karlskoga kommun.

Vem kan få bidrag?

  • Bostadsanpassningsbidrag kan ges till en person som exempelvis har nedsatt syn, utvecklingsstörning eller rörelsehinder.
  • Bostadsanpassning kan beviljas endast i de fall då träning eller lösa hjälpmedel inte räcker till.
  • Bidraget till bostadsanpassning ska ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.
  • Barn som bor växelvis hos sina föräldrar kan få båda bostäderna anpassade om det finns behov av det.
  • Vid byte av bostad är möjligheterna att få bidrag mindre eftersom det förväntas att man väljer en bostad som är lämplig för de behov som finns.

Vad kan jag få bidrag för?

Bostadsanpassningsbidrag kan sökas för enklare åtgärder och större. Enklare kan vara borttagning av trösklar eller uppsättning av stödhandtag. Större åtgärder i bostaden kan vara breddning av dörrar eller borttagning av badkar.

Du kan endast få bidrag till bostadens fasta funktioner. Du kan inte få bidrag för att åtgärda byggtekniska brister i bostaden. Bidrag ges inte heller till sådant som betraktas som normalt underhåll av en bostad, eller om något behöver renoveras på grund av slitage.

Utanför bostaden kan du ansöka om bidrag för exempelvis utjämning av nivåskillnader, ramp i trappa, räcken eller en hissplatta.

Innan du ansöker

Börja med att kontakta arbetsterapeuterna i din kommun. De kan hjälpa till med att avgöra om det är ett hjälpmedel, en bostadsanpassning eller något annat som behövs.

Skulle en bostadsanpassning behövas så kan arbetsterapeuterna hjälpa dig med ansökan.

Så ansöker du

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag behöver du ett skriftligt intyg där det framgår att de sökta åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Du kan vända dig till kommunens Servicecenter och be att få prata med en arbetsterapeut i kommunen, eller så kan du ta kontakt med en läkare eller någon annan sakkunnig person för att få hjälp med att skriva ett intyg för bostadsanpassningsbidrag.

Det kostar ingenting att ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Tänk på att du kan behöva fastighetsägarens tillåtelse för att få göra anpassningar i hyres- och bostadsrätter.

Du kan ansöka via kommunens e-tjänst eller genom att få en blankett av din arbetsterapeut alternativt genom att kontakta kommunen.

Ansökan om bostadsanpassnings- och reparationsbidrag - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När kan jag få mitt beslut?

Vid mindre åtgärder till exempel anpassning av tröskel, stöd­handtag eller spis­vakt kan du förvänta dig att få ett beslut inom två månader. Vid större anpassningar, till exempel av badrum och kök kan du förvänta dig att få ett beslut inom sex månader.

Du har rätt att skriftligen begära att tillväxt- och tillsynsförvaltningen, Bostads­anpassnings­bidrag ska avgöra ditt ärende senast inom sex månader.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?