Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kultur- och föreningsförvaltningen

Kultur- och föreningsnämnden är Karlskoga kommuns organ för uppdrag inom kultur och fritid samt svarar för stöd till föreningslivet. Nämnden har även ansvaret för kommunarkivet.

I kultur- och föreningsförvaltningen har man ett nära samarbete med föreningar, organisationer och kulturarbetare inom dessa områden.

Kultur- och föreningsförvaltningen i Karlskoga består av enheterna:
Kulturskolan, Strandbadet, Föreningsstöd, Bibliotek och allmänkultur.

Tf förvaltningschef
Maria Motin
0586 - 611 48
maria.motin@karlskoga.se

Kommun- och folkrörelsearkiv
Annelie Henriksson, kommunarkivarie
0586-615 18
annelie.henriksson@karlskoga.se

Kulturskolan

Ansvar för att driva och utveckla Kulturskolan med pedagogisk verksamhet i musik, bild, dans och teater, uppdragsverksamhet, barnkultur i skolan samt arrangerar en mängd föreställningar av olika slag.

Tf enhetschef
Helen Kahlin 0586-611 59
helen.kahlin@karlskoga.se

Bibliotek och allmänkultur

Enheten ansvarar för folkbiblioteksverksamhet. Folkbiblioteket arbetar för att öka tillgängligheten till biblioteksverksamheten, öka intresset för läsning och öka läsförståelsen samt öka förutsättningarna för kunskapsinhämtande. Barn och unga är den främst prioriterade gruppen.

Enheten ansvarar för rådgivningen som består av konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning samt energi- och klimatrådgivning.

Enheten ansvarar för kommunens konsthall. I konsthallen erbjuds utställningar.

Enheten ansvarar för registerhållning och information om konstverk utomhus och deltar i inventeringar av underhållsbehov och ansvarar för bedömningar av vilka underhållsåtgärder som ska vidtas.

Enheten verkar för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde samt stödjer lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet.

Enheten är rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden, i samråd med berörda förvaltningar och beslutar om placering av verk som ingår i kommunens konstsamlingar samt anskaffa konstverk till kommunens förvaltningar.

Enheten är hbtq-certifierad.

Enhetschef
Annica Helgadotter
0586-615 96
annica.helgadotter@karlskoga.se

Föreningsstöd

Enheten omfattar drift och skötsel av idrotts- och friluftsanläggningar så som Nobelanläggningarna och Lunnedet samt driften av Stråhallen.

Enheten förvaltar även Karlskoga kommuns badstränder, spår- och leder och utegym.

Enhetens uppdrag är även att boka och hyra ut idrotts- och evenemangslokaler, att betala ut föreningsbidrag samt samordna lovverksamhet.

Enhetschef
Niclas Tjernström
0586-614 64
niclas.tjernstrom@karlskoga.se

Strandbadet

Strandbadet är Karlskogas badhus med totalt fyra bassänger. Här erbjuds allmänhetens bad, motionssim, vattengympa, djupvattenträning, Aqua Float, yoga och träning på gym. Här undervisas även skolelever i simskola och de mindre besökarna erbjuds babysim.

I anslutning till Strandbadet finns friluftsbaden Näset östra och Näset västra med en fin strandpromenad.

Enhetschef
Pernilla Norell 0586-615 55
pernilla.norell@karlskoga.se

Uppdaterad 2019-10-10