Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kultur- och föreningsförvaltningen

Kultur- och föreningsnämnden är Karlskoga kommuns organ för uppdrag inom kultur och fritid samt svarar för stöd till föreningslivet. Nämnden har även ansvaret för kommunarkivet.

I kultur- och föreningsförvaltningen har man ett nära samarbete med föreningar, organisationer, kulturarbetare och företag inom dessa områden.

Kultur- och föreningsförvaltningen i Karlskoga består av enheterna:
Kulturskolan, Strandbadet, föreningsstöd, bibliotek och allmänkultur.

Tf förvaltningschef
Maria Motin
0586 - 611 48
maria.motin@karlskoga.se

Kulturskolan

Ansvar för att driva och utveckla Kulturskolan med pedagogisk verksamhet i musik, bild, dans och teater, uppdragsverksamhet, allmänkultur,barnkultur i skolan samt arrangerar en mängd föreställningar av olika slag.

Tf enhetschef
Helen Kahlin 0586-611 59
helen.kahlin@karlskoga.se

Bibliotek och allmänkultur

Enheten består av en traditionell folkbiblioteksverksamhet med läsfrämjande arbete riktat till barn och vuxna samt kriminalvårdsbibliotek och stöd till skolbibliotek. I bibliotekets lokaler finns också kommun- och folkrörelsearkiv, konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning samt energi- och klimatrådgivning.

Enheten ansvarar också för Konsthallen samt förvaltningen av kulturella samlingar, donationer och konstverk.

Enhetschef
Annica Helgadotter
0586-615 96
annica.helgadotter@karlskoga.se

Kommun- och folkrörelsearkiv
Annelie Henriksson, kommunarkivarie
0586-615 18
annelie.henriksson@karlskoga.se

Konsthallen
Thomas Karlsson, kulturassistent
0586-619 03
thomas.e.karlsson@karlskoga.se

Föreningsstöd

Enhetens omfattar förvaltning av idrotts- och friluftsanläggningar så som Nobelanläggningarna och Lunnedet samt driften av Stråhallen.

Enheten förvaltar även Karlskoga kommuns badstränder, spår- och leder och utegym.

Enhetens uppdrag är även att boka och hyra ut idrotts- och evenemangslokaler, att betala ut föreningsbidrag samt samordna lovverksamhet.

Enhetschef
Niclas Tjernström
0586-614 64
niclas.tjernstrom@karlskoga.se

Strandbadet

Strandbadet är Karlskogas badhus med totalt fyra bassänger. Här erbjuds allmänhetens bad, motionssim, vattengympa och träning på gym. Här undervisas även skolelever i simskola och de mindre besökarna erbjuds babysim.

I anslutning till Strandbadet finns friluftsbaden Näset östra och Näset västra med en fin strandpromenad.

Enhetschef
Pernilla Norell 0586-615 55
pernilla.norell@karlskoga.se

Uppdaterad 2019-08-16