Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen arbetsutskott (KSAU)

Under kommunstyrelsen finns arbetsutskottet som förbereder ärenden till kommunstyrelsen.

Protokoll

Uppdaterad 2020-09-23

Sammanträdesdatum 2020

Under år 2020 sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott följande datum:

20 januari
17 februari
27 februari klockan 08:00
4 mars klockan 08:30
6 mars klockan 08:30
16 mars
23 mars klockan 08:30
14 april
29 april klockan 08:00
8 maj klockan 08:30
11 maj
20 maj klockan 08:30
8 juni
17 augusti
14 september
21 september klockan 08:00
12 oktober
9 november 
7 december

Om inte något annat anges börjar sammanträdet klockan 13:00.

Vid sammanträdena den 27 februari, 29 april, 20 maj och 21 september deltar presidier och förvaltningschefer för respektive nämnd.