Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen arbetsutskott (KSAU)

Under kommunstyrelsen finns arbetsutskottet som förbereder ärenden till kommunstyrelsen.

Protokoll

Uppdaterad 2019-11-08

Sammanträdesdatum 2019

Under år 2019 sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott följande datum:

21 januari
18 februari
28 februari klockan 08:00
4 mars klockan 08:30
7 mars klockan 08:30
25 mars klockan 08:30 och 13:00
15 april
2 maj klockan 08:00
8 maj klockan 08:30
13 maj
22 maj klockan 08:00
10 juni
19 augusti
9 september
20 september klockan 08:00
7 oktober
4 november
5 december OBS! 14.00

Om inte något annat anges börjar sammanträdet klockan 13:00.

Vid sammanträdena den 28 februari, 2 maj, 22 maj och 20 september deltar presidier och förvaltningschefer för respektive nämnd.