Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelse

Ärenden som ska tas upp i fullmäktige förbereds av kommunstyrelsen som är kommunens ledande och samordnande församling. 

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter. Bland dem finns kommunstyrelsens ordförande Tony Ring (M). Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och svarar för övergripande frågor som gäller ekonomi, personal, näringslivsfrågor, kommunal planering etc.

Under kommunstyrelsen finns arbetsutskottet som förbereder ärenden till kommunstyrelsen samt ansvarar bl a för personalpolitiken.

När sammanträder kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen sammanträder varje månad utom juli.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena samt aktuella handlingar inför kommande sammanträde. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen GDPR kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Information om hur man kan ta del av originalprotokollen går att få via Kommunstyrelsens ledningskontor, telefon: 0586-612 28

Aktuella handlingar

Kommunstyrelsen 22 oktober 2019

Uppdaterad 2019-10-15

Sammanträdesdatum 2019

Under 2019 sammanträder kommunstyrelsen följande datum:

8 januari
5 februari
5 mars
2 april
30 april
27 maj - ställs in
28 maj
11 juni
27 augusti, börjar klockan 09:00
24 september
22 oktober
19 november
17 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 08:30.