Till Karlskogas startsida

Om pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Verksamheten kan bedrivas i egna hemmet, som flerfamiljssystem eller i en särskild lokal.

I kommunal regi finns Junibacken där det arbetar tre barnskötare i en särskild lokal med barn i åldern 1–5, i fristående regi finns ett familjedaghem för barn i åldern 1–12 år.

Pedagogisk omsorg har, liksom förskolan, mål som utvärderas årligen. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Verksamheten styrs av Skollagen, Barnkonventionen och förskolans läroplan är vägledande. Barnens behov och intressen är utgångspunkt för verksamheten och de erbjuds aktiviteter som till exempel att måla, bygga, sång, musik, teater och experiment. Leken är viktig då den utvecklar barnets sociala förmåga samt ger tid och möjlighet för barnet att bearbeta sina erfarenheter och intryck. Leken är också lustfylld och sprider glädje.

Stängda dagar

Pedagogisk omsorg är stängd under sommarveckorna 28 - 31 samt två dagar per termin för kompetensutveckling. Barn i behov av omsorg erbjuds då plats på en förskola som hålls öppet med vikarier.

Ansökan, avgifter och regler

Om du vill att ditt barn ska gå i pedagogisk omsorg registrerar du din ansökan i e-tjänsten på samma sätt som till förskola.

Vill du att ditt barn ska gå på Knattehuset, som är ett fristående familjedaghemmet, så ansöker du direkt hos dem.

Hjälpte informationen på denna sida dig?