Till Karlskogas startsida

Knattehuset (fristående)

Knattehuset är ett fristående familjedaghem som bedriver pedagogisk omsorg för barn mellan 1 och 12 år.

På Knattehuset arbetar dagbarnvårdare Nadja Koljonen. Knattehuset arbetar med vardagspedagogiken som grundidé tillsammans med matematik. Arbetssättet ska bygga på trygghet, lyhördhet, nyfikenhet och glädje.

Barnen på Knattehuset vistas i hemmiljö med lekrum, utegård samt egna skogsområden. Barnen serveras hemlagad mat utifrån säsong och årstid.

Knattehuset följer de Allmänna råden för familjedaghem samt skollagen. De utgår även ifrån Lpfö 98 i sitt arbete med barnen. Barn- och utbildningsnämnden i Karlskoga kommun är de som gett tillstånd att öppna Knattehuset. Kommunen gör också kontroller och uppföljning för att garantera att regler och säkerhet följs enligt likvärdig verksamhet i kommunens regi.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Linnebäck Karlslund 450
69193 Karlskoga

Hjälpte informationen på denna sida dig?