Till Karlskogas startsida

Junibacken

En liten röd stuga med grönt staket utanför och ett lägenhetshus bredvid.

Junibacken är pedagogisk omsorg som bedrivs i en särskild lokal i området Skogsrundan i Karlskogas södra del.

Junibacken arbetar tillsammans i gruppen, alla barn är allas ansvar. Vid behov fördelas abrnen och pedagoger i mindre grupper för att kunna ge varje enskilt barn bästa förutsättningar för utveckling och lärande.

Junibacken arbetar efter förskolans läroplan och barnen möts av en pedagogisk verksamhet som stimulerar, utvecklar och utmanar barns lärande inom följande områden: värdegrund, trygghet och social utveckling, språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik samt demokrati. Junibacken har en anpassad gård som delvis består av skog och grönytor. Detta stimulerar barnen till att leka och utforska, utveckla sin motorik och fantasi. Vi besöker också andra skogsområden, lekparker med mera.

Barnen möts med respekt och hänsyn utifrån allas lika värde. Föräldrarna möts av viljan att utveckla en tillitsfull relation mellan pedagoger och föräldrar som inbjuder till en öppen, rak och ärlig dialog. Föräldrarna möter pedagogerna vid lämning och hämtning, utvecklingssamtal och övriga aktiviteter.

Kontaktuppgifter

E-post: junibacken@karlskoga.se

Mobilnummer: 070-416 22 19 

Besöksadress: Skogsrundan 34

Namn: Ann Ragén

Titel: Rektor förskola

E-post: ann.ragen@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?