Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Junibacken

Junibacken är pedagogisk omsorg som bedrivs i en särskild lokal med tre barnskötare och cirka 15 barn. Lokalen ligger på Skogsrundan 34 och maten som serveras kommer från Storängens produktionskök. 

Vi arbetar tillsammans i gruppen, alla barn är allas ansvar. Vid behov fördelar vi barn och pedagoger i mindre grupper för att kunna ge varje enskilt barn bästa förutsättningar för utveckling och lärande.

Vi arbetar efter förskolans läroplan och barnen möts av en pedagogisk verksamhet som stimulerar, utvecklar och utmanar barns lärande inom följande områden: värdegrund, trygghet och social utveckling, språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik samt demokrati. Junibacken har en anpassad gård som delvis består av skog och grönytor. Detta stimulerar barnen till att leka och utforska, utveckla sin motorik och fantasi. Vi besöker också andra skogsområden, lekparker med mera.

Barnen möts med respekt och hänsyn utifrån allas lika värde. Föräldrarna möts av viljan att utveckla en tillitsfull relation mellan pedagoger och föräldrar som inbjuder till en öppen, rak och ärlig dialog. Föräldrarna möter pedagogerna vid lämning och hämtning, utvecklingssamtal och övriga aktiviteter.

Kontaktuppgifter

Junibacken

Mobilnummer: 070-416 22 19 

Hjälpte informationen på denna sida dig?