Till Karlskogas startsida

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ombuden har tystnadsplikt, är gratis och fristående från myndigheter och vårdgivare. Ombuden nås via kommunens Servicecenter.

Personligt ombud syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor

Vem har rätt till personligt ombud?

Personer över 18 år i Karlskoga och Degerfors kommuner med omfattande psykiska funktionsnedsättningar som upplever att de inte får den hjälp de behöver

Personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde och för att varje individ ska få del av de insatser i form av stöd, service och vård som denne behöver och har rätt till.

Vi kan stötta med:

  • Ge råd och stöd.
  • Hjälpa till i kontakt med olika myndigheter.
  • Se till att den enskilde får den vård och service denne önskar och har rätt till.
  • Se till att samordning av insatser sker.

Hur arbetar personligt ombud?

Du kontaktar oss själv eller med hjälp av någon annan och vi kommer överens om tid och plats för ett första möte. Vi träffas sedan för att lära känna varandra och upprätta en gemensam arbetsplan med dina önskemål i fokus. Efter det arbetar vi tillsammans för att uppnå dina önskemål.

Personligt ombud är en tidsbegränsad insats, vilket innebär att när uppdraget är slutfört avslutas kontakten. Du kan givetvis söka vår hjälp igen med ett nytt uppdrag.

Hjälpte informationen på denna sida dig?