Till Karlskogas startsida

Kontaktperson för personer med funktionsnedsättning

En kontaktperson enligt LSS är till för att stödja personer med funktionsnedsättning som behöver sällskap, stöd eller hjälp att komma ut på aktiviteter. Syftet är att bryta isolering och underlätta för personen att få ett mer aktivt och socialt liv. Kontaktpersonen ska bidra till att den enskilde kan leva ett så normalt liv som möjligt.

Kontaktperson är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att få en kontaktperson måste man ansöka om det till kommunens LSS-handläggare.

I Karlskoga kommun finns cirka hundra personer som har kontaktperson. Fler personer med en funktionsnedsättning vill komma i kontakt med en människa att umgås och göra saker tillsammans med på sin fritid. Som kontaktperson får du ekonomisk ersättning i form av ett arvode samt omkostnadsersättning.

Vad innebär uppdraget som kontaktperson?

Uppdraget som kontaktperson bygger på ett personligt engagemang och en vilja till en vänskaplig relation. Uppdraget grundar sig på de behov och intressen personen har, och vilka aktiviteter som kan bli aktuella i uppdraget kommer man tillsammans överens om. Det kan handla om att gå på bio, gå på sportevenemang, åka på utflykter eller bara umgås. Hur frekventa träffarna och kontakterna är, beror på vad som står i personens beslut, men oftast rör det sig om att träffas varannan eller varje vecka.

Som kontaktperson får du ekonomisk ersättning. Den består av dels ett arvode och dels en omkostnadsersättning som är tänkt att täcka dina eventuella omkostnader i samband med uppdraget. Du förväntas inte hålla med bil, men det är inget hinder att du använder din egen bil.

Vem kan bli kontaktperson?

Vi söker människor i blandade åldrar från 18 år som har lust att dela med av sig själva och sin tid. De flesta med tid och engagemang kan bli kontaktpersoner.

Det kan handla om en träff i veckan eller varannan vecka. Uppdraget kan se ut på många olika sätt, men mest handlar det om att bidra till att ge en annan människa en meningsfull fritid. Det kan handla om göra saker tillsammans som att gå på hockey, bio, restaurang, promenader eller att bara umgås. Kontaktpersonen fungerar kort sagt som en vän några timmar per vecka eller månad.

Hur blir jag kontaktperson?

Första steget är att anmäla sitt intresse om att bli kontaktperson. Det gör du enklast genom att skicka in en digital intresseanmälan, se forumläret längst ner på sidan. Alternativt ringer du Servicecenter och ber att få prata med ansvarig samordnare. När du lämnat din intresseanmälan arbetar kommunens kontaktpersonssamordnare med att hitta en eventuell matchning. Samordnaren tar kontakt när ett eventuellt uppdrag är på gång.

Du och personen träffas tillsammans med samordnaren för att berätta lite om er själva. Samordnaren berättar om insatsen och formerna för uppdraget. Om allt känns bra bokar ni en andra träff. Du skriver i anslutning till detta på ett avtal och sedan är det bara att börja. Varje månad lämnar du in en rapportering via brev eller e-post, där du beskriver vad ni gjort tillsammans.

Vilka krav finns?

För att bli kontaktperson ska du ha fyllt 18 år. Är personen som du är tänkt att bli kontaktperson åt, under 18 år, kommer vi att begära utdrag från misstanke- och brottsregistret innan vi går vidare med din intresseanmälan. Som kontaktperson omfattas du av sekretesslagstiftningen. Det innebär att du inte får prata med andra om den du är kontaktperson för. Sekretessen gäller även efter avslutat uppdrag. Som kontaktperson omfattas du också av rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah, vilket vi kommer informera mer om, om du blir aktuell som kontaktperson.

Intresseanmälan - kontakt

Här kan du anmäla ditt intresse för att bli kontaktperson. Att ha körkort är inget krav, men frågan finns med för att det i vissa fall underlättar och då kan vi snabbare och enklare göra bra matchningar. Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Kön
Kön
Beskriv kort dina intressen och vem du är som person

Hjälpte informationen på denna sida dig?