Till Karlskogas startsida

Boendestöd

Boendestöd är ett stöd för dig som bor i eget boende med psykiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ett boendestöd är personal som stöttar dig i din vardag med ett rehabiliterade syfte. Personalen stöttar dig för att du själv eller i den mån det är möjligt klara av att sköta vardagliga sysslor. Det kan handla om sysslor som hygien, matlagning, tvätt, uträtta ärenden, sköta kontakter eller bryta social isolering.

Utformas individuellt

Boendestödet ska öka dina möjligheter till självständighet, gemenskap och delaktighet i samhället.

Boendestödet utformas utifrån dina behov och funktioner för att du får vara delaktig och få inflytande över din vardag. Tillsammans med dig görs en individuell genomförandeplan där utgångspunkten är vad du vill uppnå för att tydliggöra vilka mål du och personalen arbetar mot.

Hjälpte informationen på denna sida dig?