Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Utbildning och barnomsorg

Här kan du läsa om vilka förskolor och skolor som finns i Karlskoga kommun, för barn från 1 år ända upp till skolor för vuxna.

I Karlskoga finns totalt 29 förskolor och 5 familjedaghem för barn mellan 1 och 5 år.

Kommunen ansvarar för 9 grundskolor för barn mellan 6 och 16 år och 1 gymnasieskola för ungdomar mellan 16 och 19 år.

Det finns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som kommunen inte ansvarar för. Dessa kallas för friskolor.

Vuxna kan studera på Vuxnas lärande, folkhögskolan eller universitet.

Om du har frågor om utbildning och barnomsorg kan du kontakta kommunen.

Barn 1-5 år

Är du förälder och arbetar eller studerar? Om du har barn mellan 1 och 5 år kan de vara i förskola eller familjedaghem medan du är borta.

Är du arbetslös eller föräldraledig får du ha ditt barn på förskolan 15 timmar varje vecka. Diskutera med förskolepersonalen om vilka dagar och tider de 15 timmarna ska fördelas på.

Vad kostar förskolan?

Du som förälder betalar för att ha ditt barn i förskolan. Kommunen bestämmer priset efter vad barnets föräldrar tjänar tillsammans.

Förskola på natten

Jobbar du på kvällar och nätter? För dig som behöver barnomsorg på kvällar, nätter och helger finns förskolan Humlan Natt och Dag.

Gratis förskola för barn 3-5 år

Mellan den 15 september och 31 maj finns det som kallas allmän förskola. Den är gratis och öppen för barn mellan 3 och 5 år. Barnen får gå i förskola 15 timmar varje vecka.

Öppna förskolan

Till öppna förskolan är alla barn mellan 0 och 6 år välkomna tillsammans med sina föräldrar. Du som förälder är alltså med ditt barn under hela tiden och får möjlighet att träffa andra föräldrar och barn. Öppna förskolan är gratis och det finns personal på plats.

Babycafé

På öppna förskolan finns också babycafé. Det är gratis och öppet för föräldrar med barn upp till 1 år.

I Karlskoga finns en Öppen förskola i Familjecentralen på Bregårdsgatan 1C. Den har olika öppettider.

Barn 6 år

I Sverige ska alla barn mellan 6 och 16 år gå i skolan. Det år ditt barn fyller 6 år ska det börja i det som kallas förskoleklass. Här får barnen träna på saker som är bra att kunna när de börjar första klass i vanliga skolan.

Barn 7-16 år

Grundskola

I Sverige går alla barn i grundskolan i nio år. De börjar i årskurs 1 det år de fyller 7 år och slutar med årskurs 9 det år de fyller 16 år.

Kommunen äger och driver de flesta skolorna, men det finns också friskolor. I Karlskoga finns 9 grundskolor som kommunen äger. Det finns också två friskolor, en i Granbergsdal och en i Lonnhyttan. Friskolorna är öppna för barn mellan 6 och 16 år.

Elever och föräldrar får välja vilken skola barnet ska gå i, men om du väljer en skola långt bort från där du bor betalar skolan inte för skolskjuts.

Grundsärskola

Barn som har en funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning och inte klarar att gå i den vanliga skolan, kan gå i grundsärskolan. Här går barnen i 10 år, alltså ett år längre än den vanliga grundskolan. I grundsärskolan får barnen lära sig samma saker som i vanliga skolan, men i långsammare takt och på ett sätt som passar dem bättre.

Fritidshem 6-12 år

Om du arbetar eller studerar och behöver tillsyn för dina barn före och efter skoldagen, kan de vara på fritidshem. Fritidshemmen är öppna ungefär mellan klockan 6 och klockan 18.

Modersmålsundervisning

Många barn växer upp i familjer som talar flera olika språk. Det första språk ett barn lär sig kallas modersmål. Barn som kan tala sitt modersmål bra har också lättare att lära sig andra språk. De får också lättare att lära sig nya saker i skolan.

Modersmålsundervisning är ett frivilligt ämne och inte något som ditt barn måste studera. Det bestämmer du och barnet själva. För att ditt barn ska få modersmålsundervisning ska barnet använda språket så mycket som varje dag eller i alla fall nästan varje dag.

Karlskoga kommun kan ge modersmålsundervisning till de barn som vill och behöver det. Om 5 eller flera elever i kommunen behöver undervisning i samma modersmål, ska kommunen skaffa en lämplig lärare. Men ibland kan det vara svårt att hitta lärare med rätt kunskaper.

Vill du att ditt barn ska få modersmålsundervisning? Kontakta rektorn på ditt barns skola.

Unga 16-19 år

Gymnasieskola

Efter årskurs 9 i grundskolan, kan ditt barn söka till gymnasieskolan. Gymnasieskolan är inte obligatorisk (barnet måste inte gå i gymnasieskolan), men nästan alla elever går där. Det kostar ingenting att gå i gymnasieskolan.

I Karlskoga finns två gymnasieskolor med många olika program att välja mellan:

  • Möckelngymnasiet drivs av kommunen. Här finns både mer yrkesinriktade program som leder direkt till jobb, och program som förbereder eleven för att studera på högskola eller universitet.
  • Karlskoga Idrottsgymnasium är en friskola för elever som vill kombinera träning och idrott med högskoleförberedande studier.

Möckelngymnasiet, karlskoga.se

Karlskoga Idrottsgymnasium, karlskogagymnasium.se Länk till annan webbplats.

Gymnasiesärskola

Elever som har en funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning kan gå i gymnasiesärskolan. Här får de hjälp och stöd för att lära sig saker i sin takt.

Vuxenutbildning

I Karlskoga kan vuxna studera på Vuxnas lärande eller folkhögskola, närmsta universitet är Örebro universitet.

Universitet

Universitetet i Karlskoga heter Campus Alfred Nobel och hör till Örebro universitet.

Örebro universitet, oru.se Länk till annan webbplats.

Folkhögskola

Karlskoga folkhögskola ligger i sydöstra delen av staden nära sjön Möckeln. På folkhögskolan finns många olika utbildningar inom till exempel musikproduktion, webbdesign, bild och form, och vård och omsorg. Det finns också kurser för invandrare som vill lära sig mer svenska. Dessutom finns olika specialkurser för äldre människor och människor med funktionsnedsättningar, som afasi (en slags språkstörning).

Vuxnas lärande

På Vuxnas lärande finns många kurser på olika nivåer, från grundskola till högskola.

Du som kommer från ett annat land och vill lära dig svenska kan också gå kurser på Vuxnas lärande.

Hjälpte informationen på denna sida dig?