Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Så fungerar det i kommunen

Det finns 290 kommuner i Sverige. Karlskoga är en av 12 kommuner i Örebro län. I Karlskoga kommun bor ungefär 30 tusen personer.

Karlskoga kommun är uppbyggd som många andra kommuner. Kommunen ansvarar för många olika områden, till exempel:

  • Skolor och förskolor
  • Omsorg för äldre och för människor med funktionsnedsättning
  • Stöd om du blir illa behandlad
  • Ekonomisk hjälp
  • Gator och parker
  • Bygglov och bostäder

Även biblioteket, badhuset och konsthallen är delar av kommunen.

Skatt

Alla som bor och arbetar i Karlskoga betalar pengar till kommunen. De pengarna kallas skatt och går till allt som kommunen sköter om och ansvarar för. Kommunen får också pengar från staten.

Vem bestämmer i kommunen?

Vart fjärde år är det val i Sverige. Då är det också val i kommunerna.

Vuxna personer över 18 år som bor i Karlskoga kommun kan rösta i kommunalvalet. Då väljer de som röstar vilket politiska partier som ska vara med i det som kallas kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige väljer sedan kommunstyrelse. Det är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som bestämmer kommunens arbete fram till nästa val.

Kommunfullmäktige

De partier som får flest röster i valet får en plats i kommunfullmäktige. Här arbetar 51 personer som kallas för ledamöter.

Kommunfullmäktige fungerar ungefär som kommunens riksdag. Kommunfullmäktige bestämmer bland annat hur kommunen ska vara organiserad och vilka nämnder som ska finnas.

Kommunfullmäktige har möte 9 gånger om året. Då får du komma och lyssna om du vill.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för det dagliga arbetet i kommunen. Det betyder bland annat att kommunstyrelsen samordnar arbetet mellan nämnderna i kommunen.

Det är kommunfullmäktige som väljer vilka som ska arbeta i kommunstyrelsen. De som är med i kommunstyrelsen kallas ledamöter, precis som i kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen på denna sida dig?