Till Karlskogas startsida

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Varnings- och informationssystemet "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) är ett utomhuslarm för att varna och informera allmänheten vid olyckor eller vid risk för olyckor. Det kan till exempel röra sig om utsläpp av giftiga gaser eller olyckor där andra farliga ämnen är inblandade.

I Karlskoga finns ytterligare ett larm: VMB - Viktigt meddelande Björkbornsområdet. Båda systemen testas regelbundet.

Om VMA

Larmet består av en signal som ljuder i 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas i minst 2 minuter. När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information. Informationen kan också komma i TV och Text-tv.

När faran är över ljuder signalen "Faran över" som är en 30-40 sekunder lång signal.

Test av systemet

Systemet testas fyra gånger per år. Testerna sker den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Om VMB

Björkborns industriområde har ett eget varnings- och informationssystem som kallas "Viktigt meddelande Björkbornsområdet" (VMB).

Vid allvarlig olycka varnas alla anställda på industriområdet och närboende genom ett tyfonlarm.

När faran är över ljuder signalen "Faran över" som är en 30 sekunder lång signal.

Test av systemet

Systemet testas 11 gånger per år, samtliga månader utom juli. Testerna sker den första helgfria tisdagen i januari, februari, mars, april, maj, juni, augusti, september, oktober, november och december klockan 15.00.

Provlarmet börjar och avslutas alltid med signalen för "Faran över" som är en 30-40 sekunder lång signal.

Larmet hörs vid vissa väderlekar även i övriga delar av Karlskoga utanför Björkbornsområdet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?