Till Karlskogas startsida

Så används dina skattepengar

Ett diagram med guldmynt som visar hur skattepengarna fördelas

Fördelningen per verksamhetsområde är gjord på 100 kronor.

Vård och omsorg – 27 kronor

Vård- och omsorgsboenden, hemtjänst, träffpunkter och dagverksamhet för äldre.

Funktionsstöd – 8,40 kronor

Grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet, personlig assistans och stöd vid funktionsnedsättning.

Individ- och familjeomsorg – 13 kronor

Arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd, integration, stöd och rådgivning till familj, barn, unga och vuxna samt socialpsykiatri och placeringar.

Förskola – 10,80 kronor

För barn mellan 1 och 5 år.

Grundskola – 21,50 kronor

Från förskoleklass till årskurs 9.

Gymnasieskola och vuxenutbildning – 10,20 kronor

Frivilliga skolformer.

Samhällsbyggnad – 3,40 kronor

Trafiksäkerhet, gator och vägar, fysisk och teknisk planering, parker, miljö och hälsa samt service och drift av kommunägda byggnader.

Uppleva och göra – 5,10 kronor

Fritidsanläggningar, föreningsverksamhet, bibliotek och kulturverksamhet samt kommunarkiv.

Politisk verksamhet – 0,70 kronor

Verksamhet och uppdrag i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott.

Hjälpte informationen på denna sida dig?