Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Specialkost

Från och med 5 augusti 2019 kommer uppdaterade riktlinjer angående specialkost för grund-, grundsär-, gymnasie- och gymnasiesärskolan att träda i kraft.

De nya riktlinjerna har tagits fram genom samverkan mellan Folkhälsoförvaltningen Karlskoga och Degerfors kommuner, Skolförvaltningen Karlskoga, Kultur- och utbildningsförvaltningen Degerfors.

Det som tydliggörs i den reviderade riktlinjen är vad begreppet specialkost är, vad som ingår i begreppet samt förenklade och tydliga rutiner.

[1] Laktosintoleranta tål i de flesta fall ett dagligt intag av cirka 1- 1,5 dl mjölk. Eleven erbjuds ett låglaktoslaternativ vid måltider där mer laktos ingår, ex. pannkaka, lasagne och risgrynsgröt. Vatten erbjuds som måltidsdryck på lunchen. Har eleven fritids erbjuds låglaktoslaternativ på frukost och mellanmål.

Till specialkost av medicinska skäl räknas celiaki, allergi och födoämnesöverkänslighet. Vårdnadshavare till eleven är ansvarig att lämna in anmälan angående specialkost till respektive skola. Här krävs ett intyg eller journalutskrift från sjukvården som beviljas av skolsköterskan utifrån intyg/journalutskrift. Vårdnadshavare är också skyldig att anmäla frånvaro eller förändringar angående specialkost till skolan.

Specialkost av medicinska skäl

Till specialkost av medicinska skäl räknas celiaki, allergi och födoämnesöverkänslighet. Vårdnadshavare till eleven är ansvarig att lämna in anmälan angående specialkost till respektive skola. Här krävs ett intyg eller journalutskrift från sjukvården som beviljas av skolsköterskan utifrån intyg/journalutskrift. Vårdnadshavare är också skyldig att anmäla frånvaro eller förändringar angående specialkost till skolan.

Kost av andra skäl

För kost av andra skäl räknas låglaktos kost, fläskfri kost och vegetarisk kost (lakto-ovo). Elever med kost av andra skäl behöver anmäla till skolan för att produktionsköken ska kunna planera antal koster utifrån matsedeln. Skillnaden från tidigare är att elev med låglaktos kost kommer att hänvisas till ordinarie kost förutom vid lasagne, pannkaka eller risgrynsgröt[1].

Blankett för specialkost eller kost av andra skäl

Blankett för för specialkost finns för utskrift under Relaterat längst upp till höger.

Här finns blankett för för specialkost eller kost av andra skäl finns att ladda upp:
BlankettPDF


Uppdaterad 2020-03-26