Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kommunens ansvar

Kommunen samordnar krisberedskapen mellan lokala aktörer och är en länk till den regionala nivån.

Det geografiska områdesansvaret innebär att kommunen har ansvar för att samordna de åtgärder som måste göras vid en kris. Kommunen ska även samordna informationen till allmänheten.

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden ansvarar för kommunens åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Våra kanaler i händelse av kris

Karlskoga.selänk till annan webbplats

Facebooklänk till annan webbplats

Twitterlänk till annan webbplats

Uppdaterad 2018-04-09