Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Förvaltningar

Kommunen är indelad i sex olika förvaltningar. De personer som du möter ute i den dagliga verksamheten är anställda inom förvaltningar och bolag. Det kan vara fastighetsskötare, bibliotekarier, renhållningsarbetare, lärare, förskole- och hemtjänstpersonal till exempel.

Deras uppgifter är att se till att det fungerar så som nämnder/styrelserna beslutat och att du som berörs blir nöjd.

Förvaltningar

Övergripande folkhälso- och barnkonventionsarbete samt kost- och städverksamhet för Karlskoga och Degerfors kommuner.

Läs mer om folkhälsoförvaltningens arbete

Kommunstyrelsens ledningskontor svarar för ledning och samordning av all kommunal verksamhet.

Förvaltningsledningen ansvarar för den ledningen och utvecklingen av kommunen som helhet.

Läs mer om kommunstyrelsens ledningskontor

Kultur- och föreningsnämnden är Karlskoga kommuns organ för uppdrag inom kultur och fritid samt svarar för stöd till föreningslivet. Nämnden har även ansvaret för kommunarkivet.

I kultur- och föreningsförvaltningen har man ett nära samarbete med föreningar, organisationer, kulturarbetare och företag inom dessa områden.

Kultur- och föreningsförvaltningen i Karlskoga består av enheterna:
Kulturskolan, Strandbadet, föreningsstöd, bibliotek och allmänkultur.

Läs mer om kultur- och föreningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar, utvecklar och bygger ett hållbart och attraktivt Karlskoga. Samhällsbyggnadsförvaltningen består av avdelningarna bygg- och miljö, mark- och planering, teknik- och fastighet, förvaltningsstab samt förvaltningsledning.

Läs mer om samhällsbyggnadsförvaltningen

Skolförvaltningen ansvarar för verksamheten i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, fritidsgårdar, gymnasium och vuxenutbildning. Förvaltningen bildades 1 juli 2017 genom en sammanslagning av tidigare Barn- och utbildningsförvaltningen och Gymnasieförvaltningen.

Läs mer om skolförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar för att du som medborgare, ung som gammal, ska kunna få stöd, omsorg och hjälp. Det kan gälla hemtjänst, stöd för dig som är funktionsnedsatt, försörjningsstöd eller hjälp vid missbruksproblem.

Socialförvaltningen är uppdelad i tre områden: Vård och omsorg – hemvård, vård och omsorg – vårdboende och individ, familj och funktionsnedsättning.

Läs mer om socialförvaltningen

Uppdaterad 2019-06-25