Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Förvaltningar

Karlskoga kommun är indelad i sju olika förvaltningar. Förvaltningsorganisationen leds av kommundirektör Johan Harryson. Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman med ansvar för styrning och ledning av förvaltningsorganisationen. Kommunchefen utses av kommunstyrelsen.

Folkhälsoförvaltningen

Övergripande folkhälso- och barnkonventionsarbete samt kost- och städverksamhet för Karlskoga och Degerfors kommuner.

Läs mer om folkhälsoförvaltningens arbete

Kommunstyrelsens ledningskontor

Kommunstyrelsens ledningskontor svarar för ledning och samordning av all kommunal verksamhet.

Förvaltningsledningen ansvarar för den ledningen och utvecklingen av kommunen som helhet.

Läs mer om kommunstyrelsens ledningskontor

Kultur- och föreningsförvaltningen

I kultur- och föreningsförvaltningen har man ett nära samarbete med föreningar, organisationer, kulturarbetare och företag inom dessa områden.

Kultur- och föreningsförvaltningen i Karlskoga består av enheterna:
Kulturskolan, Strandbadet, föreningsstöd, bibliotek och allmänkultur.

Läs mer om kultur- och föreningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar, utvecklar och bygger ett hållbart och attraktivt Karlskoga. Samhällsbyggnadsförvaltningen består av mark- och planering, teknik- och fastighet, förvaltningsstab samt förvaltningsledning.

Läs mer om samhällsbyggnadsförvaltningen

Skolförvaltningen

Skolförvaltningen ansvarar för verksamheten i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, fritidsgårdar, gymnasium och vuxenutbildning. Förvaltningen bildades 1 juli 2017 genom en sammanslagning av tidigare Barn- och utbildningsförvaltningen och Gymnasieförvaltningen.

Läs mer om skolförvaltningen

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar för att du som medborgare, ung som gammal, ska kunna få stöd, omsorg och hjälp. Det kan gälla hemtjänst, stöd för dig som är funktionsnedsatt, försörjningsstöd eller hjälp vid missbruksproblem.

Socialförvaltningen är uppdelad i fem områden: Hemvård, vård- och omsorgsboende, funktionsstöd, individ och familj samt sjuksköterskeorganistion.

Läs mer om socialförvaltningen

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen förvaltar, utvecklar och bygger ett hållbart och attraktivt Karlskoga.

Läs mer om tillväxt- och tillsynsförvaltningen

Uppdaterad 2020-09-07