Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Dialog om Alfred Nobels torg

Våren 2013 genomförde Karlskoga kommun en medborgardialog om Alfred Nobels torg. Syftet med medborgardialogen var att ta ett samlat grepp kring Alfred Nobels torg och ta reda på vilket slags torg Karlskogaborna vill ha. Våren 2016 genomfördes en återkoppling av medborgardialogen då ett förslag till utformning av torget ställdes ut för allmänheten.

I medborgardialogen 2013 önskade Karlskogaborna bland annat ett grönare torg med fler sittplatser, mer aktivitet, bättre uteserveringar och en säkrare trafiksituation.

Efter att medborgardialogen genomförts arbetade Karlskoga kommun fram ett förslag till utformning. Förslaget grundar sig framför allt på resultatet av medborgardialogen 2013.

Våren 2016 presenterades det framtagna förslaget till utformning av Alfred Nobels torg för allmänheten i syfte att se om det går i linje med Karlskogabornas önskemål. Förslaget ställdes ut under perioden 28 april - 15 juni 2016. Karlskogaborna hade då möjlighet att tycka till om förslaget.

Nu är alla synpunkterna sammanställda i en rapport som kommer att ligga till grund för en revidering av utformningsförslaget. Ett reviderat förslag beräknas kunna presenteras för samhällsbyggnadsnämnden i oktober 2016. Efter ett beslut i samhällsbyggnadsnämnden går ärendet vidare till kommunstyrelsen i början av november 2016 och därefter kommunfullmäktige i slutet av november 2016.

Rapport: Återkoppling av medborgardialogen om Alfred Nobels torgPDF

Mer om medborgardialogen 2013

Mellan den 20 – 27 april 2013 pågick medborgardialog om Alfred Nobels torg i Karlskoga. Ett tjugotal politiker träffade under veckan medborgarna för att få synpunkter om torgets funktion och form som ska ligga till grund för framtagandet av idéförslag och detaljplan.

Medborgardialog om Alfred Nobels torg som genomfördes under våren 2013 fick ett stort gensvar. Dialogen genererade 500 samtal, 140 förslag och synpunkter samt 460 teckningar med förslag på utformning. Resultatet visar att man vill att Torget ska fungera som en mötesplats, en träffpunkt för alla åldrar med liv och rörelse.

Rapport: Dialogen om torgetPDF

Sammanställning av resultatet om Alfred Nobels torgPDF

Förslag till utformning av Alfred Nobels torgPDF

Process och tidplan för Alfred Nobels torgPDF

Inslag om det fortsatta arbetet med detta arbete, sändes vecka 44, 2013 i Kommunellt samt i vår Youtube-kanal samt här på www.karlskoga.selänk till annan webbplats

Uppdaterad 2019-02-05