Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Lämna ett Karlskogaförslag

Oavsett hur gammal du är eller var i Karlskoga kommun du bor är du välkommen att lämna och gilla eller kommentera Karlskogaförslag.

Du kan komma med egna förslag, rösta på andras eller bara följa debatten. Förslagen publiceras synligt för alla på kommunens hemsida. Behöver du hjälp att lägga in ditt förslag, kan du vända dig till kommunenes Servicecenter.

Karlskogaförslag gör att våra förtroendevalda kan se vilka frågor som engagerar kommunmedborgarna. Det är också ett bra sätt att fånga upp goda idéer och förslag så att kommunens service kan bli bättre.

Skapa konto

  1. Logga in eller skapa ett konto där du fyller i dina kontaktuppgifter
  2. Skriv in ditt förslag i formuläret för Karlskogaförslag nedan. Du kan bifoga bilder och länkar. Klicka på Förhandsgranska och sedan på Skicka. Du får då ett mejl som bekräftar att ditt förslag är inskickat.
  3. Du får även ett mejl när ditt förslag har granskats och blir synligt på webbsidan. Detta kan ta några dagar.

Vad ska ett förslag innehålla?

  • Förslaget ska handla om Karlskoga kommuns verksamhet, alltså det som kommunen har ansvar för och möjlighet att besluta om. Det är bland annat stadsplanering, miljö, turism, näringsliv, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet.
  • I förslaget måste du tydligt berätta vilken åtgärd du vill att Karlskoga kommun ska göra och beskriva vad du vill ska hända och varför.
  • Ditt förslag ska bestå av en rubrik, en sammanfattning och en beskrivning av din idé. Det går bra att lägga med bilder, filmer och dokument.
  • Tänk på att skriva så tydligt som möjligt så att andra kan förstå ditt förslag. Var konstruktiv och ha en hänsynsfull ton.

Innan du lämnar ditt förslag

  • Läs gärna igenom aktuella förslag om det är någon annan som redan har lämnat in en idé som liknar din. Då kan du kommentera och rösta på det förslaget istället, så är det större chans att idén får många röster. Du kan också titta på tidigare och arkiverade förslag
  • Om du vill lämna förslag, synpunkt eller göra en felanmälan gällande något i kommunens dagliga service ska du göra det i felanmälan istället för att skicka ett Karlskogaförslag. Då får du snabbare hjälp

Granskning

Efter att du skickat in ditt förslag granskas det så att det uppfyller kriterierna för Karlskogaförslag och därför kan det dröja några dagar innan du ser ditt förslag på webbsidan. Karlskogaförslaget ska beröra kommunens verksamhet, inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande eller på andra sätt olämpliga. De får heller inte innehålla sekretessinformation eller handla om frågor som berör någon enskild person.

Samla röster under 90 dagar

Du får ett mejl när ditt förslag publiceras på webbplatsen. Efter det ligger ditt förslag aktivt för att få kommentarer och röster under 90 dagar. Du får själv marknadsföra ditt förslag för att få röster, till exempel via sociala medier som Facebook och Twitter. Det finns dela-knappar till höger, strax ovanför rutan med ditt förslag. Förslaget ligger ute i 90 dagar även om det kommer upp i 50 röster tidigare.

Kommentera och rösta

Om du vill kommentera eller stödja ett Karlskogaförslag genom att rösta på det behöver du först skapa ett konto. Klicka på rubriken på det förslag du är intresserad av. Där kan du rösta för förslaget och kommentera det.

Du kan bara rösta på ett specifikt förslag en gång. Ditt namn kommer att synas i listan över namnunderskrifter, som publiceras ihop med det förslag du röstat på. Listan över namnunderskrifter finns också med i underlaget som skickas vidare till berörd nämnd och kommunfullmäktige och är en allmän handling.

Vad händer sen?

Om ett Karlskogaförslag får 50 röster eller fler under 90 dagar skickas förslaget på remiss till den nämnd som ansvarar för frågan. Förslagsställaren får en inbjudan till nämndens presidium för att presentera förslaget. När nämnden har yttrat sig fattar kommunfullmäktige beslut om förslaget ska genomföras eller ej.

Nämndens yttrande och kommunfullmäktiges beslut kommer även att publiceras tillsammans med förslaget på webbplatsen, under Arkiverade förslag. Förslag som inte kommer upp i 50 röster arkiveras och är alltså fortfarande synliga men går inte att rösta på längre.

Uppdaterad 2019-10-30