Takaisin Karlskoga etusivulle

Uskottu mies

Uskottu mies/edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet asianomaisen kykyjä, että hän ei itse pysty hoitamaan omia asioitaan vaan tarvitsee muiden tukea tai apua.

Uskottuna miehenä tai edunvalvojana oleminen tarkoittaa periaatteessa lähimmäisen auttamista.

Näiden kahden välillä on kuitenkin yksi suuri ero: Uskotun miehen määrääminen on vapaaehtoinen toimenpide, mutta edunvalvojan määrääminen on pakkotoimenpide.

Edunvalvoja määrätään kuitenkin vain, jos asiat eivät tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin.

Karlskogan kunnalla yhteinen yliholhouslautakunta monien lähikuntien kanssa. Lautakunnan toimisto sijaitsee Kristinehamnissa. Lisätiedot, lomakkeet jne. löytyy Kristinehamnin kunnan verkkosivuilta

Auttoiko informaatio tällä sivulla sinua?