Takaisin Karlskoga etusivulle

Kansalliset vähemmistöt / Suomen kielen hallintoalue

Tammikuussa 2012 Karlskogan kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen. Vuonna 2022 kuului 66 Ruotsin kuntaa suomen kielen hallintoalueeseen.

Rubriken på svenska: Nationella minoriteter / Finskt förvaltningsområde.

Ruotsin kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti tietyt vähemmistöoikeudet tulee toteuttaa koko maassa.

Vähemmistölaki (2009:724) koskee kaikkia kansallisia vähemmistöjä. Tammikuussa 2019 lakia uudistettiin niin, että oikeuksia ja velvollisuuksia vahvistettiin.

1. tammikuuta 2019 alkaen kaikilla kunnilla on velvollisuus laatia tavoitteet ja suuntalinjat vähemmistöpoliittiseen työhön. Kuntien tulee myös käydä dialogia kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien kanssa, jotta nämä saavat vaikutusvaltaa itseensä, vähemmistönäkökulmasta katsoen, vaikuttavissa asioissa ja päätöksissä.

Nk. perussuoja, joka koskee kaikkia kansallisia vähemmistöjä, tarkoittaa muun muassa että:

 • hallintoviranomaisten tulee sopivalla tavalla informoida kansallisia vähemmistöjä heidän oikeuksistaan
 • valtiolla ja kunnilla on erityinen vastuu kansallisten vähemmistökielten suojelemisesta, edistämisestä ja kehittämisestä lisäksi tulee edistää kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää kulttuuriaan Ruotsissa
 • erityisesti tulee edistää lasten kulttuurisen identiteetin kehittämistä ja oman vähemmistökielen käyttöä
 • hallintoviranomaisten tulee antaa kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja neuvotella sellaisista asioista vähemmistöedustajien kanssa

Lisäksi kullakin hallintoalueella on suomen-, saamen- ja meänkielisiä koskevat erikoisoikeudet. Näitä oikeuksia ovat muun muassa:

 • yksittäisten kansalaisten oikeus käyttää kieltään asioidessaan suullisesti tai kirjallisesti viranomaisen kanssa, jos viranomainen on asiassa päätöksentekijä
 • viranomainen on velvollinen antamaan suullisen vastauksen samalla kielellä sekä vaadittaessa antamaan kirjallisen käännöksen päätöksestä ja sen perusteluista
 • hallintoviranomaisen tulee huolehtia siitä, että käytettävissä on vähemmistökielen taitoista henkilökuntaa
 • kunnilla on erityisiä velvollisuuksia järjestää vanhusten- ja lastenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin vähemmistökielellä, jos joku hallintoalueella sitä vaatii.

Ruotsinsuomalainen neuvosto

Kokoonpano ja toiminta

Karlskogan kunnanvalttusto hyväksyi tammikuussa 2019 uudet ohjesäännöt ruotsinsuomalaiselle neuvostolle.

Neuvoston päämääränä on lujittaa vähemmistön vaikutusmahdollisuuksia kysymyksissä, joissa vähemmistöllä on intressi vaikuttaa kuntaan. Kunnan on ilmoitettava neuvostolle ruotsinsuomalaista vähemmistöä koskevista suunnitelmista ennen toimenpiteiden, muotoilun ja organisoinnin muutoksia siltä osin kuin ne koskevat ruotsinsuomalaista vähemmistöä. Ruotsinsuomalaisille on neuvoston kautta annettava enemmän osallisuutta kunnan toimiin. Neuvosto ei käsittele yksittäisten ihmisten asioita.

Neuvoston kokoonpano

Neuvosto koostuu Karlskogan kunnan ja ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajista. Kunnasta osallistuu yksi edustaja sekä varamies kunnanhallituksesta, sosiaalilautakunnasta, lapsi- ja koulutuslautakunnasta sekä kulttuuri- ja yhdistyslautakunnasta. Muut lautakunnat nimeävät edustajan, joka osallistuu tarvittaessa.

Ruotsinsuomalaiset edústajat:

 • Ruotsinsuomalaiset näkövammaiset
  Kerttu Christiansen
  Varalla: Maija-Liisa Tamfalk
 • Karlskoga Suomi-seura
  Seppo Järvinen, Jouni Slagner
  Varalla: Rauni Isoniemi, Anja Timonen
 • Ruotsin kirkon suomenkielinen toiminta
  Jonatan Edlund, varalla Merja Piispanen
 • RSKL:n ÖV:n piiri
  Niina Slagner, Irmeli Parkkinen
  Varalla: Anneli Ridaeus, Seija Vainionpää

Pöytäkirjat

Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka tarkistaa puheenjohtaja sekä yksi neuvoston nimeämä jäsen. Koska neuvosto on referenssielin eikä päättävä elin, pöytäkirjassa ei käytetä sanamuotoa "päätös". Pöytäkirjaan voidaan merkitä jäsenten näkemyksiä. Täydellinen pöytäkirja lähetetään jäsenille, varamiehille, kunnanhallitukselle sekä kaikille lautakunnille. Lisäksi pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivustolla.

Seuranta

Neuvosto seuraa ja selvittää vuosittain työnsä kunnanhallitukselle.

Tukholman lääninhallituksella ja saamelaiskäräjillä on vastuu vähemmistöpoliittisten tavoitteiden koordinoinnista. Karlskogan kunta jättää vuosittain talous- ja toimintaselvityksen Tukholman lääninhallitukselle.

Auttoiko informaatio tällä sivulla sinua?