Takaisin Karlskoga etusivulle

Ruotsin vaalijärjestelmä

Ruotsissa pidetään yleiset vaalit joka neljäs vuosi ja ne on osoitus siitä, että elämme demokratiassa. Yleiset vaalit pidetään kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla valtiopäiville, maakäräjille ja kunnanvaltuustoon. Joka viides vuosi pidetään europarlamenttivaalit.

Ruotsissa yleiset vaalit toimitetaan tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Vaalijärjestelmä perustuu yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen ja vaalit ovat vapaat, salaiset ja välittömät.

  • Yleinen äänioikeus - äänioikeus on riippuvainen vain sellaisista edellytyksistä, jotka kansalaisilla yleensä on esim. ikä, kansalaisuus ja asuinpaikka.
  • Yhtäläinen äänioikeus - jokaisella äänioikeutetulla on yhtäläinen oikeus vaikuttaa vaalin tulokseen eli kullakin äänestäjällä on käytettävissään yksi ääni.
  • Vapaat vaalit - kukaan muu ei voi päättää, ketä äänestäjä äänestää
  • Salaiset vaalit - äänestäjän ei tarvitse paljastaa, miten hän äänestää
  • Välittömät vaalit - Äänioikeutettu äänestää vaaleissa suoraan sitä henkilöä, jonka hän tahtoo saada valituksi.

Valtiopäivä-, alue- ja kunnallisvaalit pidetään joka 4. vuosi syyskuun toisena sunnuntaina. Seuraavat vaalit pidetään 2026.

Europarlamenttivaalit pidetään joka 5. vuosi. Seuraavat vaalit pidetään 2024.

Äänioikeus

Valtiopäivävaalit

Sinulla on äänioikeus valtiopäivä- alue- ja kunnallisvaaleissa sekä Europarlamenttivaaleissa, jos täytät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä, olet Ruotsin kansalainen ja olet (tai olet joskus ollut) merkittynä Ruotsin väestörekisteriin.

Kunnallis- ja aluevaalit

Sinulla on äänioikeus, jos täytät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä, sinut on merkitty kunnan tai läänin väestörekisteriin, olet Ruotsin tai jonkin muun EU-maan, Islannin tai Norjan kansalainen. Jos olet jonkin muun maan kansalainen, sinun pitää olla ollut merkittynä Ruotsin väestörekisteriin kolme vuotta ennen vaalipäivää.

Europarlamenttivaalit

Äänioikeus on sama kuin valtiopäivävaaleissa. Tämän lisäksi on äänioikeus henkilöllä, joka on jonkin EU:n jäsenmaan kansalainen (ja hänet on merkitty väestörekisteriin Ruotsissa vähintään 30 päivää ennen vaalipäivää). Et saa myöskään äänestää missään muussa EU-maassa. Ilmoittautuminen vaaliluetteloon tehdään Örebron Lääninhallitukseen.

Vaalipiirit ja äänestysalueet

Vaalipiirit ovat maantieteellisiä alueita, joille ihmiset valitsevat edustajia. Vaalipiirien tarkoituksena on, että koko maa tai kaikki läänin tai kunnan osat saisivat edustuksen, ettei vain esim. suurissa kaupungeissa asuvat ehdokkaat tulisi valituksi.

Valtiopäivävaaleissa on maa jaettu 29 vaalipiiriin. Myös kaikki maakäräjät on jaettu vaalipiireihin, mutta vain suuret kunnat on jaettu edelleen pienempiin vaalipiireihin. Europarlamenttivaaleissa koko Ruotsi muodostaa yhden vaalipiirin.

Kaikki kunnat on jaettu äänestysalueisiin. Äänestysalue on maantieteellinen alue, joka koostuu 1000-2000 äänioikeutetusta.

Jokaisella äänestysalueella on vaalihuoneisto. Kunnan vaalilautakunta päättää mitä huoneistoja käytetään äänestämiseen. Vaalihuoneisto on auki vain vaalipäivänä, ja vain äänestysalueella asuvat äänestäjät saavat äänestää siellä.

Puolueet ja vaaliliput

Ensisijaisesti äänestetään puoluetta, mutta halutessasi voit myös äänestää henkilöä, jonka haluat tulevan valituksi. Henkilöä äänestät merkitsemällä rastin ehdokkaan nimeä edeltävään ruutuun vaalilipussa. Saat halutessasi äänestää (merkitsemällä rastin) vain yhtä puolueen ehdokasta.

Jos vaalilippuun on merkitty rasti useamman henkilön kohdalle, ääni lasketaan vain puoluetta koskevaksi ääneksi.

Ehdokkaiden järjestystä ei voi muuttaa vetämällä viiva ehdokkaiden nimien yli.

Jos puolue on rekisteröinyt puolueen nimensä ja ilmoittanut ehdokkaansa, ei äänestäjä voi kirjoittaa omia ehdokkaitaan vaalilippuun. Äänten laskennassa ei oteta huomioon näitä nimiä.

Vaalilipun yläosassa, ehdokkaan nimen yläpuolella, näkyy mikäli ehdokas on ilmoitettu.

Äänestyskortti

Äänestyskortissa lukee äänestäjän nimi sekä vaaliluettelonumero, äänestysalue, vaalihuoneiston nimi, osoite ja aukioloaika vaalipäivänä. Äänestää voi ainoastaan äänestyskortissa mainitussa vaalihuoneistossa.

Sinulla ei ehdottomasti täydy olla äänestyskorttia mukanasi, kun äänestät vaalihuoneistossa tai ulkomailla. Äänten vastaanottajien työ kuitenkin helpottuu, mikäli äänestyskortti on mukana.

Äänestyskortti on henkilökohtainen ja se on jätettävä takaisin äänestäjälle, kun vaalivirkailija on merkinnyt vaaliluetteloon, että hän on äänestänyt.

Äänioikeutetut henkilöt, jotka ovat menettäneet äänestyskorttinsa tai eivät ole sitä saaneet, voivat saada ns.kaksoiskappaleen äänikortistaan, mikäli he sitä pyytävät. Tämän myöntää keskusvaaliviranomainen, Örebron läänin lääninhallitus, ulkomaanviranomainen tai kunta. Voit soittaa palvelukeskukseen 0586-610 00, tilataksesi äänestyskortin kaksoiskappaleen.

Henkilöllisyystodistus

Saadaksesi äänestää, sinun on näytettävä voimassa oleva henkilöllisyystodistus. Tämä koskee kaikkia äänestyspaikkoja.

Henkilöllisyystodistuksena käy voimassa oleva henkilökortti (id-kort), ajokortti ja passi.

Ellei sinulla ole henkilöllisyystodistusta mukanasi, joku sinut tunteva voi tulla mukaasi äänestyspaikalle todistamaan henkilöllisyytesi. Henkilöllisyytesi todistavan pitää näyttää oma henkilöllisyystodistuksensa.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyksen aikana sinulla on mahdollisuus äänestää sinulle sopivassa äänestyspaikassa. Ennakkoäänestyksessa on mukana oltava sekä äänestyskortti että henkilöllisyystodistus.

Karlskogan kunta järjestää myös ennakkoäänestyksen tietyissä laitoksissa.

Voit ennakkoäänestää muualla kuin omalla äänestysalueellasi. Varmista vain, että mukanasi on äänestyskortti ja henkilöllisyystodistus.

Kiertävät vaalitoimitsijat

Henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta tulla vaalihuoneistoon, voivat äänestää omassa kodissaan kiertävien äänten vastaanottajien avustuksella. Vaalilautakunta on nimennyt kiertävät äänten vastaanottajat. Kyseiset vaalitoimitsijat ovat käytettävissä koko ennakkoäänestyksen ajan

Kunnassa toimii myös suomenkielinen kiertävä äänten vastaanottaja.

Saatuamme ilmoituksesi, otamme yhteyden ja varaamme ajan.

Lähetin avulla äänestys

Lähetin avulla äänestäminen merkitsee, että joku muu kuin äänestäjä vie äänen vaalihuoneistoon tai ennakkoäänestyspaikkaan.

Voit äänestää lähetin välityksellä, ellet sairauden, toimintarajoitteen tai iän vuoksi pysty menemään vaalihuoneistoon tai äänestyspaikkaan.

Tämän lisäksi voivat äänestäjät, joiden postin jakelusta vastaa maalaiskirjeenkantaja, käyttää häntä lähettinään. Myös henkilöt, jotka ovat pidätettyinä voivat äänestää lähetin avulla.

Lähetin avulla äänestämiseen tarvitaan, lähetin lisäksi

  • äänestysliput
  • vaalikuori
  • kirjekuori valtuutetun avulla äänestyksessä
  • todistaja

Lähetin ja todistajan on oltava kaksi eri henkilöä.

Äänestyslippuja ja vaalikuoria voi hakea ennen vaaleja vaaliviranomaiselta tai puolueiden vaalitoimistoista. Vaalipäivänä ne voidaan noutaa lähimmästä vaalihuoneistosta.

Lähetti, jonka on oltava 18-vuotias, voi olla äänestäjän puoliso/avopuoliso tai äänestäjän tai hänen avo/aviopuolisonsa lapsi, lapsenlapsi, vanhempi tai sisarus. Kyseessä voi myös olla äänestäjän hoitaja, kunnan vaalitoimitsijat, maalaiskirjeenkantajat tai tutkintavankiloiden/vankiloiden henkilökunta. Todistajan on myös oltava yli 18-vuotias.

Yhteystiedot

Sähköposti: valnamnd@karlskoga.se

Puhelin: 0586-610 35

Auttoiko informaatio tällä sivulla sinua?