Takaisin Karlskoga etusivulle

Omaistuki

Omaistuki on tarkoitettu niille, jotka hoitavat iäkästä, pitkäaikaissairasta, toimintarajoitteista tai väärinkäyttöongelmista potevaa läheistä.

Omaista hoitavat/auttavat tekevät merkittävän työpanoksen. Toisinaan on ehkä heillä itsellään tarve päästä vastuusta joko lyhyemmäksi tai pitemmäksi aikaa.

Karlskogan kunnalla on vastuu antaa tukea ja palvelua niitä tarvitseville. Tuen tarve riippuu tukea hakevan omista tarpeista ja sen hetken elämäntilanteesta.

Kuka on omainen?

Omaisella tarkoitetaan häntä, joka auttaa vanhusta, pitkäaikaissairasta, toimintarajoitteista henkilöä tai henkilöä, jolla on väärinkäyttöongelmia ja joka ei enää selviä arjen askareista. Omainen voi olla puoliso, vanhempi, lapsi, lapsenlapsi, avopuoliso, ystävä tai joku muu läheinen.

Miten omaistuki toimii?

Omaistuen tarkoituksena on tukea omaista fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Koska kaikki tilanteet ovat erilaisia, vaihtelee myös tuki tarpeiden mukaan. Tukitoimintoja ovat mm. työvuorottelu, lyhytaikaishoito, lomittajapalvelu, turvahälytin, omaishoitotuki jne.

Omaistuki – dementiaan kohdistuva

Kunnassa toimii ns. dementikkojen tuki/tiimi (demensteam), joka tukee dementikkoja sekä heidän hoitajiaan. Lisätietoja antaa kunnan palvelukeskkus.

Auttoiko informaatio tällä sivulla sinua?