Till Karlskogas startsida

Fastställa föräldraskap

Den 1 januari 2022 träder nya regler om föräldraskap i kraft. Socialnämnden ansvarar för att utreda och fastställa föräldraskap där det finns osäkerhet om vem som är den förälder som inte fött barnet.

När föräldrar är gifta eller registrerade partners förutsätts föräldraskapet utan myndighetskontroll.

Föräldrar som är myndiga och folkbokförda i Sverige kan bekräfta föräldraskapet och göra en anmälan om gemensam vårdnad. Detta görs hos skatteverket via e-tjänst.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 0586-612 99

Telefontider:
Måndag - fredag 08.00-16.00

Besöksadress: Bregårdsgatan 1C

Hjälpte informationen på denna sida dig?