Till Karlskogas startsida

Uppdatering 2023-11-02

Representanter från verksamheter och föreningar som är aktiva i Strandbadet och Nobelhallen deltar på återkommande referensgruppsmöten, där man tillsammans går igenom verksamheternas behov och vilka förväntningar som finns på de nya lokalerna.