Till Karlskogas startsida

Ekmansdalens lekpark

Illustration på den nya lekparken

Ekmansdalen blev under hösten 2022 en ännu mer välkomnande, inbjudande och lekfull plats att besöka. En tillgänglighetsanpassad lekpark byggdes i den centrala parken, förbättringar av dammen genomfördes och röjningsarbete av växligheten runt omkring.

Lekparken är konstruerad och utvecklad för barn och vuxna med olika funktionsvariationer och rörelsehinder. Lekplatsen ligger på en lugn plats utan trafik nära inpå, med en lättillgänglig infart. Även underlaget i lekparken förenklar framkomligheten med utrymme mellan aktiviteterna. Gungställningen har olika varianter på gungsitsar där det bland annat tas hänsyn till om barnet hellre vill gunga i liggande läge eller gunga tillsammans med en kompis eller vuxen. Karusellen/snurran är utvecklad för barn med olika funktionsvariationer och rörelsehinder och ger även möjlighet att användas med rullstol då det finns gott om plats, samt att golvet är byggt i marknivå.

Lekparken är utformad med färger, former, spel med mera som tar hänsyn till barn med exempelvis synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Sittplatserna och bänkarna ger möjlighet till vila och här kommer det gå bra att placera en rullstol på sidan av bordet.

Miljöerna i parken kvarstår med grönområden och växtlighet som fortfarande kommer att blomstra. Lekparkens placering är i ett skogsparti på höjden ovanför dammen. En plats som tidigare inte nyttjas och som nu bidrar med glädje till fler.

Tidsplan

Den nya lekplatsen stod klar och invigdes i slutet av 2022.

Hjälpte informationen på denna sida dig?