Till Karlskogas startsida

Framtidens fastigheter

Att ta hand om kommunens fastigheter är viktigt för att de ska kunna användas av våra verksamheter i många år framöver. Karlskoga kommun har därför gjort en långsiktig plan för att renovera och underhålla de fastigheter som vi har. Här kan du läsa mer om var vi arbetar just nu och hur vi planerar framåt.

Kommunen planerar att genomföra flera stamrenoveringsprojekt för att uppdatera vatteninstallationerna i fastigheterna till dagens standard. Med dessa utföranden är uppdraget att förlänga fastigheternas livslängd genom att säkerhetsställa installationerna.

Sandmo förskola renoveras

Just nu pågår stamrenovering i fastigheten där Sandmos förskola är. Förskoleverksamheten kommer under entreprenadtiden flyttas till en paviljonglösning som matchar deras dagliga behov. Om du har passerat Sandmos förskola så har du säkert sett dessa som står i ena delen av förskolans gård.

Omfattningen av stamrenoveringen innefattar byte av tappvatten- och spillvattensystem, med nya rörsystem samt nytt porslin, nya golvbrunnar etc. ingår. Inkommande kallvatten- och spillvattenledning i mark skall bytas mellan anslutning i gatan och husliv. Värmesystemet skall bytas i sin helhet, med nytt rörsystem samt nya radiatorer, exklusive inkommande fjärrvärme samt fjärrvärmecentral. Även el- och ventilationsinstallationer kommer att beröras. Det är ett arbete som behöver göras för att fastigheten ska hålla för framtiden.

Stamrenoveringarna på förskolorna har inget att göra med luktutredningen som pågår i kommunen, utan detta är sedan tidigare planerat arbete av kommunen.

Tidplan

Planerad tidplan för stamrenoveringen är cirka 8 månader. Så planen är att Sandmos förskoleverksamhet ska flytta tillbaka till Sandmo våren 2025.

Kommande stamrenoveringar

  • Ugglans förskola
  • Kulturskolan
  • Folkets hus

Hjälpte informationen på denna sida dig?