Till Karlskogas startsida

Karlskoga busstation

Illustration på renoveringen av Karlskoga busstation

Busstationen har fräschats upp och öppnats upp så att den blir mer inbjudande för både resenärer och invånare. Den har också byggts om invändigt för att lokalerna ska kunna utnyttjas mer optimalt.

Nytt tak och installation av solceller

Under vintern har ytterligare några förbättringar gjorts på busstationen, bland annat genom att lägga nytt tak och samtidigt installera solceller. Den el som produceras från solcellerna kan sedan användas för att driva exempelvis belysning och ventilation i fastigheten.

Det som nu återstår är fasadarbeten och visst takarbete på taxihuset, för att det ska gå i linje med busstationens utseende. Det färdigställs under januari 2024.

Liv och rörelse skapar trygghet

Genom satsningen på en ljusare, fräschare och framför allt mer levande busstation med lokaler för kiosk, butik och café ökar tryggheten kring platsen. Något som varit ett återkommande önskemål från Karlskogas invånare.

Hjälpte informationen på denna sida dig?