Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Aggerudsvikarna - bostäder med fantastiskt läge

Illustration på radhus i Aggerudsvikarna

I Aggerudsvikarna ska 49 radhus byggas precis intill vattnet.

Aggerudsvikarna är länets häftigaste bostadsprojekt, med bland annat två konstgjorda vikar och bostäder med egen brygga.

Det ligger 49 radhus ute till försäljning och inflyttning är planerad till 2024. Husen har en egen brygga med båtplats och utgöra ett unikt boende i en fantastisk miljö. Ta del av mer information på Eyra Gruppens webbplats, som finns länkad längst ned på sidan.

Planeringsarbetet för ett nytt bostadsområde vid Aggerudsviken har pågått under många år, där de två färdigställda husen vid småbåtshamnen var det första steget. Nu har man kommit ytterligare steg på vägen för att utveckla området med fler attraktiva bostadstomter med sjönära läge.

Tidsplan

Under sommaren 2021 pågår arbete vid Aggerudsviken med att gräva konstgjorda vikar och iordningställa byggbara bostadskvarter på sidorna om de båda vikarna. Arbetet inkluderar även flytt av några sjöförlagda ledningar, anläggande av en ny båtiläggningsramp samt muddring för att båtar ska kunna ta sig ut och in till rampen och vikarna. VA, gator och gång- och cykelvägar ska också anläggas, inklusive en gång- och cykelbro över den södra viken.

Huvuddelen av det här arbetet kommer pågå under 2021 men slutfinishen måste invänta våren nästa år och några delar kan göras först i samband med att området bebyggs.

Ytan mellan hundrastgården och det nya bostadskvarteret ser i dagsläget lite trist ut eftersom massor lagts upp på gräsmattan. Denna yta kommer bli gräsmatta igen men ytan är delvis lite låglänt och sank och ska höjas och på sätt även matcha in med nivån vid den kommande bostadslängan. Bostäderna måste av översvämningsskäl ligga på en viss nivå, drygt 2,5 meter, över sjöns normala ytnivå.

När allt är klart kommer marken jämnas av och vara gräsmatta precis som tidigare, men med något förhöjd kvalitet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?