Till Karlskogas startsida

Utveckling av Näset och Strandvallen

Bild från ovan på vatten, öppna ytor och villor

Näset i Karlskoga är en plats som uppskattas av många Karlskogabor med både fina promenadstråk och härliga badplatser. Området runt Näset och Strandvallen utvecklas just nu till en ännu härligare plats att vara på, med något för alla! Här kan du ta del av allt spännande som är på gång.

I området bygger vi bland annat en ny aktivitetspark med äventyr för både stora och små, toalett och utedusch intill badstranden och ett härligt soldäck med utsikten över Möckeln. Här ska också byggas en ny hundrastgård med tillhörande hundbadplats. Längs strandkanten utformas en strandpromenad med sitt- och soloaser som gör det möjligt att även här slå sig ner och njuta av utsikten.

Karta över området

På kartan nedan visas ungefärlig placering av de olika utvecklingsprojekten för strandområdet.
  1. Lekplats
  2. Hundrastgård
  3. Soldäck
  4. Strandpromenad
  5. Facilitetshus
Karta som beskriver de olika projektens placering vid strandområdet

Aktivitetspark

På fotbollsplanen vid Strandvallen ska en aktivitetspark byggas. Den kommer innehålla lekutrustning som riktar sig till både yngre och äldre barn.

Läs mer om aktivitetsparksprojektet

Hundrastgård

En ny hundrastgård har byggts i en skogsdunge vid Näset i Karlskoga med en rasthage i naturlig miljö och en aktivitetsdel. Den ersätter den hundrastgård som tidigare funnits vid Aggerudsviken som togs bort i samband med byggnation av nya bostäder där. I närheten av hundrastgården finns också en hundbadplats.

Arbetet påbörjades under våren 2023 och blev klart under sommaren 2023.

Läs mer om hundrastgårdar och hundbadplats i Karlskoga

Soldäck

Vid den gamla småbåtshamnen har ett stort soldäck byggts, där människor kan sitta och njuta vid vattnet med vacker vy ut över Möckeln. Soldäcket är en del av upprustningen av den gamla småbåthamnen.

Läs mer om hela soldäcksprojektet

Strandpromenad

Längs strandkanten ska en strandpromenad utformas, med sitt- och soloaser som gör det möjligt att slå sig ner och njuta av utsikten över Möckeln. Strandpromenaden kommer gå från soldäcket och fram till Näset.

Detta kommer göras längs med strandpromenaden:

  • Längs strandkanten finns redan en upptrampad stig som ska bredas ut och beläggas med hårdpackat grus som blir tillgängligt för alla. På detta sätt undviker vi onödiga ingrepp i sjön genom att en brygga anläggs längs stranden då marken redan är åtkomlig där.
  • Det nya gångstråket utformas och upprustas med sitt- och soloaser.
  • En mindre träbro anläggs över befintliga dike.
  • På två strategiska platser anläggs stigar som kopplar cykel- och gångväg med den längs stranden och på detta sätt gör alla möjligheten att komma närmare vattnet ovasett den fysiska förmåga.
  • Stranden vid västra sidan av Näset är smal och ligger i nära anslutning till Strandvägen. För att skapa en distans för strandbesökarna mot vägen anläggs en betongmur/stenmur i sitthöjd med sittplatser och öppningar för att ta sig ner till stranden. Muren skapar en barriär som förhoppningsvis motverkar att barn eller hundar springer ut i vägen.

Arbetet pågår under 2023.

Facilitetshus

Vid det nybyggda soldäcket intill den gamla båthamnen har ett facilitetshus byggts. Byggnaden förser allmänheten med toalett, RWC, utedusch och skötbord. Utanför finns det dricksvattenautomat för att kunna fylla på sin vattenflaska. Här byggs också ett teknikrum för styrning av båthamnens och lekparkens belysning.

Arbetet med facilitetshuset genomfördes under 2023.

Hjälpte informationen på denna sida dig?