Till Karlskogas startsida

Elda inomhus

En brasa kan öka trivseln inomhus, men det är viktigt att elda på rätt sätt eftersom felaktig eldning kan påverka både din och din omgivnings hälsa negativt. Vill du bara ha det mysigt fungerar vedkaminer, brasinsatser, öppna spisar och liknande utmärkt. Men de är inte lämpade för uppvärmning.

Så här eldar du rätt med hänsyn till både grannar och miljö

 • Anpassa storleken på brasan till kaminen
 • Elda bara med torr ved
 • Se till att ha god lufttillförsel
 • Tänd i toppen för bättre förbränning
 • Röken ska vara vit eller genomskinlig
 • Tumregel: 3 kg ved per timme, 3-4 h per gång, 2 gånger i veckan, ej för uppvärmning
 • Elda aldrig avfall eller impregnerat trä
 • Ta hänsyn till dina grannar!

Elda med ved

Här kan du läsa mer detaljerat om hur du bäst eldar i din eldstad utan att störa dina grannar. Målet är att eventuella problem försvinner och att din eldning blir mer effektiv och miljövänlig, både för uppvärmning och trivsel.

Elda rätt - tänd inte för stor brasa

Tänk på att inte tända för stor brasa som du måste strypa draget på. Utsläppet av hälsovådliga ämnen blir då större. Tjäravlagringarna ökar och risken för skorstensbrand ökar. Veden ska vara torr och finkluven.

Eldar du brasan rätt brinner den med en klargul låga utan att sota eller imma igen kaminens glas. Från skorstenen syns då inte röken alls, förutom då det är kallt ute och ofarlig kondens som ser ut som vit rök kan bildas.

Använd bara torr ved

Veden bör ha torkat minst ett halvår, gärna utomhus under tak, innan användning. Det blir bäst om du låter veden torka en tid inomhus, men inte mer än två veckor.

Om veden är fuktig brinner den inte så bra och det blir dessutom stora utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen ur din skorsten.

 • Använd helst tändmedel i form av braständare eller fint huggna vedträn.
 • Undvik tidningspapper, det kan fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln.
 • Använd inte tändvätska.

Elda rätt med ved, naturvardsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vedeldning (film) – tänd i toppen, youtube.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan behöva bygglov eller bygganmälan för:

 • ny eldstad
 • ny skorsten
 • väsentlig ombyggnad av skorsten.

Plan- och byggnadslag, riksdagen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vedupplag på tomten

Samråd gärna med dina grannar innan du placerar ett vedupplag på tomten. Du är skyldig att samråda om vedupplaget ligger närmre än 4,5 meter från grannens tomt.

Det kan även krävas tillstånd för dig som vill ha ett större bränsleupplag på tomten. Kontakta tillväxt- och tillsynsförvaltningen för mer information.

Hälsorisker

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Utsläppen från eldningen beräknas bidra till att 1 000 personer om året dör i förtid.

Förbjudet att elda med

Det är förbjudet att elda:

 • sopor och avfall (till exempel mjölkförpackningar och plast), eftersom det skapar dålig lukt, sotnedfall och föroreningar
 • impregnerat eller målat virke eller spån- och plywoodplattor.

När du eldar i vedeldad bastu och badtunnor, kakelugn och kamin eller vedeldad pizzaugn ska du rätta dig efter de regler som gäller för eldning av biobränsle. Du som eldar ansvarar alltid för att omgivningen inte besväras.

Ta hänsyn till dina grannar

Det finns inga generella förbud mot biobränsle i Karlskoga, men du bör alltid ta hänsyn till dina grannar. Miljöförvaltningen kan i värsta fall meddela eldningsförbud. Samma gäller för miljögodkända pannor och installationer godkända av tillväxt- och tillsynsförvaltningen.

Elda vid rätt väderlek

För att inte störa dina grannar ska du se efter vart vinden blåser och med vilken styrka. En bra regel är att aldrig elda när luften är stillastående, till exempel en regnig höstdag eller en kall vinterdag vid så kallad inversion. Då sprids inte rökgaserna ordentligt och det finns risk att de går ner mot marken. Lufttillförseln bör alltid vara god när du eldar.

Eldstäder och pannor för fast bränsle

Detta gäller för eldstäder och pannor för fast bränsle

 • Skorstenen bör mynna över taknock samt minst 1 meter över taktäckningen.
 • Du ska lämna in en bygganmälan för eldning av fast bränsle när du installerar, förändrar eller byter ut en eldstad.
 • Du bör bara installera typgodkända och miljöprövade anläggningar.
 • Din ved-/kombipanna bör vara kopplad till en lämplig ackumulatortank.
 • Tillväxt- och tillsynsförvaltningen kan ingripa med begränsningar eller förbud om omgivningen störs.

Ackumulatortank för panna

Du som vill installera en ny panna för fast bränsle tittar enklast på typgodkännandet om du även behöver installera en ackumulatortank till pannan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?