Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Rådgivning för föräldrar,  barn och unga – Satelliten 

Satelliten arbetar med förebyggande socialt arbete för barn och ungdomar. Kontakten med satelliten är frivillig, kostnadsfri och du blir inte registrerad någonstans. Du kan vara anonym och alla som arbetar på Satelliten har tystnadsplikt.

Satelliten samarbetar med familjecentral, barnomsorg och skola för att göra närheten till social rådgivning enkel. Du kan kontakta oss när du har frågor om barn, ungdomar, föräldraskap eller familjerätt.

På Satelliten arbetar man bland annat med rådgivande samtal och samarbetssamtal.

Vad ett rådgivande samtal kan handla om:

 •  Att du är orolig över något i barnets eller ungdomens livssituation.
 • Svårigheter i relationen mellan föräldrar och barnet eller ungdomen.
 • Det kan vara oenigheter om uppfostran eller vägledning.
 • Bekymmer runt förskola eller skolsituation för barnet eller ungdomen.
 • Att du är orolig över barnets eller ungdomens fritidssituation.
 • Ett eller flera samtal med dig/er som förälder/föräldrar. Vid behov träffar vi även ditt/ert barn eller ungdom

Ett samarbetssamtal kan handla om:

 • Om föräldraskapet. Nutid och framtid.
 • Hur kan man göra det så bra som möjligt för barnet efter en separation.
 • Hur barnet ska kunna ha fortsatt kontakt med båda sina föräldrar.
 • Vad jag som förälder kan göra för att ge barnet en trygg och gynnsam uppväxt.
 • Barnets vårdnad, boende och umgänge. Behöver ett avtal upprättas.
 • Behovet av antal tillfällen för samarbetssamtal.
 • Behovet av uppföljningssamtal.

Föräldrar måste inte vara oense för att få hjälp av kommunen. Föräldrar som är eniga har också de möjlighet att hos kommunen få hjälp att skriva juridiskt bindande avtal om vad som ska gälla runt barnet eller barnen. Men om man som föräldrar är oeniga kan samarbetssamtal på Satelliten vara vägen till att komma överens.

Om föräldrarna inte är överens om vårdnad, boende och umgänge kan domstol ge uppdrag åt kommunen att genom samarbetssamtal försöka få föräldrarna att komma överens.

Satelliten är en del av familjecentralen som är ett samarbete mellan Karlskoga kommun och Region Örebro län.

Uppdaterad 2019-10-01