Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Fastställa faderskap eller föräldraskap

Om föräldrarna inte är gifta vid barnets födelse ska faderskapet fastställas. För en kvinna som är maka, registrerad partner eller sambo med en annan kvinna som fött barn behöver föräldraskapet fastställas.

Kommunen har ansvar för att genom en utredning fastställa faderskapet eller föräldraskapet. I Karlskoga kommun är det verksamheten Satelliten som har den uppgiften.

Gemensam vårdnad

Faderskapet eller föräldraskapet fastställs genom att föräldrarna skriver på en bekräftelse. Underskrifterna bevittnas av två vittnen. Föräldrarna måste kunna legitimera sig med ID-handling. I samband med detta finns möjlighet att anmäla gemensam vårdnad.

Två månader innan födelsen

Det är möjligt att fastställa faderskapet eller föräldraskapet två månader innan barnets födelse, kontakta då Satelliten för att boka en tid. Om det inte är gjort innan barnet är fött kommer en handläggare att ta kontakt.

Om det råder tveksamheter runt faderskapet eller föräldraskapet utreds det av kommunen. Bara den kommun ni är skrivna i kan hjälpa er med fastställandet.

Uppdaterad 2018-05-10