Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Grannars yttrande

I vissa fall får grannar ge synpunkter på det som ska byggas. Bygglovhandläggaren på kommunen kontaktar då grannarna per brev, dessa ges några veckor för att lämna sina synpunkter på ansökan.

När hörs grannar

Det som grannarna ges möjlighet att yttra sig över är:

  • ansökningar som avviker från detaljplanen,
  • ansökningar för nybyggnad av hus eller större tillbyggnader av bostadshus
    utanför detaljplanerat område.

Det är myndighetsnämnden som tar ställning till vikten av grannarnas invändningar. Om bygglov ges, meddelas de grannar som fått tillfälle att yttra sig, med en kopia på det beslutade bygglovet. Om bygglov inte kan ges, tar bygglovshandläggaren kontakt med den som sökt bygglov, för att denne ska få möjlighet att ändra sin ansökan.

När du som fastighetsägare får ett brev om att en granne skall bygga ställs frågan med anledning av att ansökan för byggnationen kommer att innebära en avvikelse från någon planbestämmelse.

Vad får jag bygga?

Alla fastighetsägare, äger någon form av rättigheter att använda sin tomt. Vad man får använda sin tomt till regleras i plan och planbestämmelser (se detaljplanering). Utifrån dessa planer och annan bygglagstiftning beslutar byggnadsnämnden om bygglov kan ges.

Kommunen ger information om byggrätt för fastigheter.

Medgivande vid bygglovsbefriade åtgärder

Om friggebod, mur, plank eller skärmtak ska placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m måste grannarna ge sitt medgivande. Du ska själv be om grannarnas medgivande och vi rekommenderar alltid att du ber om ett skriftligt medgivande. Om grannarna motsätter sig placeringen krävs bygglov.

Observera att ändrad lovplikt kan gälla för vissa områden, detta anges i den aktuella planen, planbestämmelsen eller områdesplanen.

Grannintyget är kopplat till fastigheten

Grannintyg gäller fastigheter och inte personer. Det innebär att intyget även gäller vid ägarbyte.

Uppdaterad 2018-03-15