Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Anmälan braskamin med flera

Vissa åtgärder är anmälningspliktiga och då ska du skicka in en särskild anmälan.

Du ansöker om en anmälan på en särskild blankett. Alla anmälningar debiteras enligt gällande avgifter, den så kallade bygglovstaxan.

Anmälan krävs för:

  • Ändring av konstruktion eller planlösning inomhus
  • Vissa installationer och ändring av hiss, eldstad/braskamin, rökkanal, ventilation, vatten, avlopp
  • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet
  • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde
  • Ej lovpliktiga vindkraftverk
  • Ändring av konstruktion, planlösning eller installationer som ger upphov till farligt rivningsmaterial
  • ​Rivning av en huvudbyggnad utanför ett område med detaljplan

Att installera eldstad eller braskamin

För att få börja installera en braskamin måste du lämna in en anmälan och få ett startbesked. Innan du börjar elda ska du även kontakta en skorstensfejarmästare som besiktar och godkänner anläggningen.

En anmälan för eldstad består av:

Utskriven ifylld anmälningsblankett
Planritning, skala 1:100 (1cm = 1m). Titta på exempelritningar.
Fasadritningar, skala 1:100. Titta på exempelritningar.
Prestandadeklaration
Om eldstaden som anmälan avser husets huvudsakliga värmekälla krävs även teknisk beskrivning.

Uppdaterad 2020-02-04