Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Var och vad får jag bygga

Att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar av hela eller delar av byggnaden kräver bygglov. Andra typer av lov är rivningslov och marklov. För andra åtgärder behövs en anmälan.

Var du får bygga finns utskrivet i det som kallas detaljplaner. Planerna beskriver bland annat:

 • vad du får bygga på ett område
 • placering av byggnad på tomten
 • hur stora byggnaderna får vara
 • ibland också hur de ska se ut

Kontakta Servicecenter om du behöver hjälp med att hitta detaljplaner och arkivhandlingar i Karlskoga kommun.

Bygglov behövs när du vill:

 • Bygga nytt (hus, villa, sommarstuga, fritidshus, garage, förråd, anläggning, industrilokal m.m.)
 • Bygga större eller bygga om (gäller såväl i höjd som i plan)
 • Riva en byggnad inom detaljplanerat område (rivningslov)
 • Förändra fasaden eller göra utvändig ändringar av en byggnad (byta färg eller byta material)
 • Ändra användningen av en byggnad helt eller delvis (till exempel från bostad till kontor)
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar, inom detaljplanerat område
 • Marklov för schaktning eller fyllning
 • Bygga plank
 • Bygga mur eller stödmur

Anmälan:

 • Ändring av konstruktion eller planlösning inomhus
 • Vissa installationer, så som hiss, eldstad/braskamin, ventilation, vatten, avlopp
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet
 • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde
 • Ej lovpliktiga vindkraftverk
 • Ändring av konstruktion, planlösning eller installationer som ger upphov till farligt rivningsmaterial
 • Rivning av en huvudbyggnad utanför ett område med detaljplan

Vilken typ av lov som krävs beror på om fastigheten (huset, tomten, marken) ligger inom tätbebyggt område eller på landsbygden samt om den omfattas av en detaljplan. Om fastigheten ligger i ett nytt bostadsområde eller industriområde som saknar en färdig detaljplan kan du söka förhandsbesked före du söker bygglov.

Uppdaterad 2020-07-06