Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Inflyttning, slutbesked

Innan det är dags att flytta in eller börja använda det nybyggda behövs ett slutbesked. Om du ändå flyttar in utan slutbesked kan du få betala böter, så kallad sanktionsavgift.

Du får ditt slutbesked hemskickat genom att lämna in eller skicka in en underskriven kontrollplan. Information om din kontrollplan finns i det startbesked som du fick i brevet med ditt beviljade bygglov.

Att beställa en ny kontrollplan

Leta gärna noga efter din kontrollplan innan du kontaktar oss. Behöver du ändå beställa en ny kopia på din kontrollplan så ser vi med fördel att du skickar din förfrågan via e-post till samhallsbyggnad@karlskoga.se. I din förfrågan vill vi att du anger:

  • Fastighetsbeteckning — står i ditt bygglovsbeslut/startbesked
  • Diarienummer — står i ditt bygglovsbeslut/startbesked
  • Dina kontaktuppgifter.

Dyrt utan slutbesked

Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda det nybyggda. Det kan bli väldigt dyrt om du flyttar in i din byggnad/byggnadsdel innan du har fått ditt slutbesked. Byggsanktionsavgiften baseras på aktuellt prisbasbelopp.

Inglasad altan

Exempel på böter, så kallad byggsanktionsavgift för en inglasad altan på cirka 20 kvm är cirka 20 000 kronor.

Nybyggd villa

Exempel på böter, så kallad byggsanktionsavgift för nybyggnad av villa på 150 kvm är cirka 40 000 kronor.

Anläggning, industrilokal

Exempel på böter, så kallad byggsanktionsavgift för nybyggnad av anläggning/industrilokal på 500 kvm är cirka 500 000 kronor.

Ett slutbesked är ett beslut och en kontroll av att byggnader och anläggningar som fått startbesked faktiskt får tas i bruk och börja användas. Allt för att värna människors säkerhet, så att alla nybyggen följer gällande regler och lagstiftning.

Uppdaterad 2016-10-24