Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Byggstart, att börja bygga

För att få börja bygga måste du ha ett startbesked. Om du ändå börjar bygga utan startbesked kan du få betala böter, så kallad byggsanktionsavgift.

Du kan aldrig få ett startbesked om du inte har skickat in en bygglovsansökan. Efter att du har fått besked och beslut om bygglov, är det viktigt att du väntar in ditt startbesked. Att bygga något utan vare sig bygglov eller startbesked blir kostsamt.

Beslut om bygglov som fattats efter den 1 juli 2018 får inte påbörjas förrän 4 veckor från att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikestidningar, som du når via länken i högerspalten.

Dyrt att bygga före startbesked

Det kan bli väldigt dyrt om du startar ditt bygge innan du har fått ditt startbesked. Byggsanktionsavgiften baseras på aktuellt prisbasbelopp.

Inglasad altan
Exempel på böter, så kallad byggsanktionsavgift för en inglasad altan på cirka 20 kvm är cirka 20 000 kronor.

Nybyggd villa
Exempel på böter, så kallad byggsanktionsavgift för nybyggnad av villa på 150 kvm är cirka 40 000 kronor.

Anläggning, industrilokal
Exempel på böter, så kallad byggsanktionsavgift för nybyggnad av anläggning/industrilokal på 500 kvm är cirka 500 000 kronor.

Börja bygga inom två år

Har du fått bygglov och startbesked måste du också börja bygga inom två år från beslutet och avsluta bygget inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Det startar med bygglovsansökan

Alla som vill bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar av hela eller delar av byggnaden ska skicka in en ansökan. Din byggprocess består dock att fler moment än att lämna i en bygglovsansökan. Vi rekommenderar att du läser om alla moment för att få förståelse för helheten kring din byggprocess.

Uppdaterad 2019-06-10