Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Blanketter bygglov

Samling av våra blanketter för ansökan om bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked eller anmälan om installation av braskamin med flera.

Bygglov, rivningslov och marklov

När du ska bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad krävs det ett bygglov. Rivningslov krävs för att riva byggnader och marklov krävs vid schaktning och fyllning.

Blanketter:

Problem med att öppna blanketten?

Blanketterna ska fungera med alla webbläsare.
Men det som kan vara ett problem är att webbläsaren Chrome vill öppna med sin egen pdf-läsare. Om man har Adobe Reader installerad på datorn så måste man ställa in Chrome att öppna pdf med Adobe Reader.

Anmälan, kräver ej bygglov

När du ska anmäla installation av braskamin/eldstad, rökkanal, hiss, ändring av konstruktion eller planlösning inomhus, rivning av en huvudbyggnad utanför ett område med detaljplan. Denna blankett används också för så kallade
Attefallsåtgärder.

Blankett:

Ansökan om förhandsbesked

Du kan i förväg få reda på om det är möjligt att få bygglov, om du vill bygga på en ny tomtplats eller i ett nytt område där ingen färdig detaljplan finns. Många tror felaktigt att ett förhandsbesked är ett tidigt medgivande till en byggnadsåtgärd, vilken som helst.

För att ansöka om förhandsbesked fyller du i ansökningsblanketten för bygglov. Var dock noga med att ange på blanketten att det är ett förhandsbesked det rör sig om och inte ett bygglov. Det enda du behöver bifoga när du ansöker om förhandsbesked är en karta där placeringen av den tänkta byggnaden är markerad.

Ansökan strandskyddsdispens och/eller anmälan vattenverksamhet

Blankett:

Uppdaterad 2020-03-03