Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Besked om bygglov

En komplett ansökan innebär att vi kan starta ditt ärende direkt och börja handlägga ditt bygglov. Du får skriftligt besked om att din ansökan är korrekt.

När din ansökan kommer in registrerar vi den och inom ett par veckor granskar och bedömer vi om den är komplett eller om du behöver komplettera ansökan.

Komplett ansökan

Du får besked/bekräftelse per post när din ansökan är komplett. Det innebär att en handläggare börjar jobba och utreda ditt bygglovsärende. Uppskattad handläggningstid är 10 veckor. Före det kan du inte få besked om bygglov eller startbesked.

Handlingar saknas eller behöver förbättras

En begäran om komplettering gäller bara dig som inte har skickat in en komplett ansökan. Du får ett brev där det står vilka handlingar som saknas för att det ska räknas som en komplett bygglovsansökan. Uppskattad handläggningstid är tio veckor från den dag då alla dina handlingar har kommit in till oss.

Förlängd handläggningstid

I de fall ett bygglov är mer komplicerat än väntat, vilket inte går att avgöra förrän handläggaren börjar utredningen, kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 10 veckor. Du får skriftligt besked, om så är fallet för dig.

Bygglov klart, rekommenderat brev

Alla som söker får besked när myndighetsnämnden har fattat beslut. Bygglovsbeslut skickas som rekommenderat brev till dig som står som sökande.

Tekniskt samråd, kallelse till möte

Komplicerade och/eller större byggprojekt kräver tekniskt samråd och en kontrollansvarig. På det tekniska samrådet träffar vi dig tillsammans med den som är kontrollansvarig och går igenom viktiga punkter inför byggnationen. Om vi bedömer att ditt ärende kräver tekniskt samråd kommer du att bli informerad av oss per brev eller telefon.

Byggstart kräver startbesked

Alla som söker lov/anmälan måste få ett startbesked innan åtgärden påbörjas. Vid enklare byggen får du det tillsammans med besked/beslut om ditt bygglov. Vid mer komplicerade och/eller större byggprojekt kommer startbeskedet efter att det tekniska samrådet är klart. Ingen får börja bygga före startbeskedet, annars kan du få betala kraftiga böter eller riva.

Uppdaterad 2017-01-02