Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Ansökan, bygglovshandlingar

Tillsammans med din bygglovsansökan skickar du in ritningar och andra dokument.

Det är olika blanketter för ansökan om bygglov och anmälan för åtgärder som inte kräver bygglov. Blanketter finns även att hämta i receptionen på Skrantahöjdsvägen 35.

En komplett bygglovsansökan omfattar:

De ritningar du skickar in ska vara märkta med fastighetsbeteckning, vara skalenliga och måttsatta. Samtliga dokument nedan ska skickas in i två (2) exemplar:

  • En utskriven ifylld ansökningsblankett
  • Planritning, skala 1:100 (1cm = 1m). Titta på exempel på planritningar.
  • Fasadritningar, skala 1:100. Titta på exempel på fasadritningar.
  • Sektionsritningar, skala 1:100.
  • Situationsplan, även kallad tomtkarta, skala 1:400, baserad på nybyggnadskarta där följande framgår: huvudmått på samtliga nya byggnader/nya byggnadsdelar samt avstånd från fasad till fastighetsgränser i två riktningar. Färdig sockelhöjd på samtliga nya byggnader. Titta på exempel på en situationsplan.
  • Kortfattad teknisk beskrivning (gäller främst för inglasade altaner och andra enklare tillbyggnader), det finns en blankett att fylla i.
  • Förslag till kontrollplan, läs mer om kontrollplaner här.
  • Ovanstående handlingar behöver vi för att börja handlägga ditt bygglov, ytterligare handlingar kan krävas. För att vi senare ska kunna fatta beslut om ditt startbesked kan du behöva skicka in fler handlingar, till exempel konstruktionsritningar. I så fall blir du kontaktad av oss.

Ett exemplar handlingar arkiveras

Alla bygglovsansökningar med tillhörande dokument och ritningar arkiveras hos kommunen. Det sker i enlighet med grundlagen och offentlighetsprincipen, för att du och framtida ägare av din fastighet ska kunna få tillgång till kopior på handlingar, som visar fastighetens historia. Vi sparar originalhandlingen och du får tillbaka ett exemplar av alla handlingar i samband med att du får besked om ditt bygglov.

Uppdaterad 2019-05-31