Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Bygglov

För dig som vill bygga nytt eller bygga om krävs bygglov. Bygglovet är ett skriftligt tillstånd för att du ska få bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar av hela eller delar av byggnaden. Du behöver bygglov och startbesked innan du får börja bygga eller riva, oavsett om du är privatperson eller företagare.

Drop-in för bygglov inställd tillsvidare

Drop-in mottagningen för bygglovsfrågor är stängd tills vidare med anledning av de rådande omständigheterna med coronaviruset. Alla bygglovsfrågor hänvisas precis som vanligt till kommunens Servicecenter.

Färdiga ansökningar kan skickas in till kommunen via post eller e-post eller lämnas i brevlådan utanför Skrantahöjdsvägen 35.

Tips till dig som är i startgroparna med ditt bygge

Ansök och anmäl i god tid innan du planerar att påbörja ditt bygge. Och boka INTE in hantverkare innan ni fått beslut om bygglov och startbesked.

För att underlätta för dig som planerar ett byggprojekt hemma har Boverket samlat länkar till sidor som du kan ha nytta av.

Läs mer på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats

Nya regler för attefallshus (komplementbyggnad) från och med 1 augusti 2020

Läs mer om de nya reglerna här.

Du behöver lämna in en ansökan om bygglov, för att kunna få ett startbesked. Utan startbesked får du inte börja bygga, det gäller alla, företagare likaväl som privatpersoner.

Ansök och anmäl i god tid innan du planerar att påbörja ditt byggprojekt. Boka inte in hantverkare innan ni har fått beslut om bygglov samt startbesked.

Läs gärna mer i Boverkets broschyrer "Får jag bygga?" och "Behöver jag en kontrollansvarig" som du hittar på Boverkets hemsida.

Handläggningstid

När din ansökan kommer in registrerar vi den och inom ett par veckor granskar och bedömer vi om den är komplett eller om du behöver komplettera ansökan. Du får besked per post när din ansökan är komplett.

Handläggningstiden för bygglov kan vara upp till 10 veckor. Tiden räknas från att din ansökan är komplett och vi har fått in det underlag vi behöver. Om handläggningen skulle ta längre tid så meddelar vi dig per post.

Handläggningstiden kan variera beroende på tillfälliga variationer men räkna med att det kan ta upp till tio veckor. Vår ambition är att handlägga så snabbt vi kan utan att tumma på rättssäkerheten.

Beslut om bygglov som fattats efter den 1 juli 2018 får inte påbörjas förrän 4 veckor från att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikestidningar, som du når via länken i högerspalten.

Frågor om bygglov

Vi kan hjälpa dig med frågor som rör tillstånden för att bygga nytt hus eller garage/förråd, göra en tillbyggnad, riva en byggnad, installera en braskamin, bygga Attefallshus mm. Vi kan även hjälpa dig med vilka handlingar som behövs för din ansökan.

Servicecenter
Har du frågor om bygglov i Karlskoga och Storfors är du välkommen att ringa eller mejla till Servicecenter i Karlskoga kommun. För att underlätta hanteringen av din fråga är det bra om du uppger fastighetsbeteckning/adress för den fastighet frågan gäller eller om frågan gäller ett pågående ärende kan även diarienumret lämnas.

Besöka bygglovshändläggare
Vill du besöka en bygglovhandläggare och prata om ditt byggprojekt så finns möjlighet att träffa bygglovshandläggare i Karlskoga eller Storfors.

Drop-in i Karlskoga, tisdagar klockan 10 – 12 (inställt tillsvidare)
Under drop-in svarar bygglovhandläggare på frågor av enklare karaktär som kan lösas på max 10 minuter. Frågorna kan handla om ifall ansökan är komplett eller hur en ritning ska se ut för att godkännas. Beroende på antalet besök den dagen kan du behöva vänta på din tur.

Adress: Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga

Boka besök i Karlskoga eller Storfors
Om du har frågor som tar lite längre tid eller om tiden för drop-in inte passar dig finns möjlighet att boka ett möte med oss, du får då en tid med en bygglovshandläggare i
cirka 25 minuter. Bokningsbegäran gör du via Servicecenter.

Var väl förberedd
Oavsett om du kommer på drop-in eller på ett bokat besök så vill vi att du är väl förberedd så att mötet blir effektivt för oss båda.

Uppdaterad 2020-09-30