Stäng
  • I dag låter VMA-testet högre än vanligt Klockan 15.00 i dag, måndag, testas VMA-signalen. Till dagens test har fler anläggningar installerats i Karlskoga vilket gör att signalen kommer att låta högre än vanligt. Detta för att säkerställa att alla hör den tydligt.
Logotyp för Karlskoga kommun

Vallmon

Vallmons förskola ligger på en kulle i Karlskogas södra område med fin utsikt över Möckeln. Vi har 38 platser som är fördelade på två avdelningar, en avdelning med de yngre barnen och en avdelning med de äldre barnen. Detta för att bättre kunna tillgodose varje barns behov av lek och aktiviteter.

För oss på Vallmon är det viktigt att barnen känner sig trygga på förskolan för trygga barn lär sig. Det är också av stor vikt att vi pedagoger föregår med gott exempel och är goda förebilder.

Så arbetar vi

Vi strävar efter att arbeta med mindre barngrupper då det i den lilla gruppen är lättare för barnen att komma till tals och bli bekräftade. Blir barnen trygga i den mindre barngruppen, stärks de även i den stora.

Vi har det lekfulla lärandet som utgångspunkt i verksamheten och är följsamma med barnen i deras initiativtagande. Vårat nära förhållningssätt gör att det är lättare att se till varje barns behov och kunna forma verksamheten såväl efter det enskilda barnet behov och intressen som hela gruppens.

Vår utemiljö är uppdelad på tre områden som aktiverar och stimulerar barnen att leka och utforska. I gårdens skogspartier ges barnen möjlighet att utveckla sina motoriska förmågor, men också utforska vårt naturliv. Även utomhus fördelar vi oss i mindre grupper och vi är ute minst en gång om dagen.

Språk

Vallmon är en mångkulturell förskola med barn och pedagoger från världens alla hörn. Språk är ett av förskolans prioriterade områden och är en tydlig del i den dagliga verksamheten. Pedagogerna har valt att framhäva språket bland annat genom ett språkträd. I språkträdet finns alla barn representerade på ett lönnlöv med ett foto av dem själva samt deras modersmål.

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Sjukanmälan eller annan frånvaro görs via telefon, gärna före 07.00. Det går också bra att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare eller skicka ett sms till vår mobiltelefon. Om vi inte hör något, räknar vi med att barnet har fortsatt frånvaro.

Vi vill gärna att ni ringer och meddelar när barnet kommer tillbaka till förskolan, detta ska göras före klockan 15.00 dagen innan. Detta för att det ska bli rätt antal matportioner beställda från köket.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Kontaktuppgifter

E-post: vallmon@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-610 57

Mobilnummer: 070-416 10 57 (endast för sms vid frånvaroanmälan) 

Besöksadress:
Vallmostigen 20 och 22

Namn: Amanda Regestad

Titel: Rektor förskola

E-post: amanda.regestad@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?