Till Karlskogas startsida

Skogsduvan

Skogsduvans förskola. En röd byggnad med vita knutar och gröna dörren med asfalt utanför byggnaden.

Skogsduvan ligger i ett naturskönt läge i området Skranta, i Karlskogas södra del, med skogen precis utanför staketet.

Skogsduvans förskola har tre avdelningar, Ekorren, Björnen och Älgen. Vi samarbetar över avdelningarna för att bättre kunna tillfredsställa barnens olika behov och mognad men också för att barnen ska lära känna all personal.

Vi arbetar för att vår innemiljö och utemiljö ska vara så stimulerande som möjligt. Vi har tillgång till lekplatser och pulkabackar i vår närmiljö.

Förskolans arbetssätt

Förskolans arbetssätt präglas av barnens behov och intressen. Barnets tankar och funderingar kring sig själv och sin omvärld är det vi är nyfikna på och bygger vår verksamhet utifrån. Vi utgår också från förskolans läroplan och barnkonventionen som sätter barnet i centrum. Varje barn har en egen utvecklingsplan, där vårdnadshavare är delaktiga.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i förskolan i Karlskoga kommun. Länk till annan webbplats.

Kort fakta om förskolan:

  • Kommunal förskola
  • Tre avdelningar

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Om barnet inte ska komma till förskolan på grund av sjukdom eller ledighet vill vi att ni meddelar via telefon så snart som möjligt och gärna innan 07.00 samma dag. Detta för att vi ska kunna planera matbeställning och eventuell tillsättning av vikarier på bästa sätt.

För att meddela frånvaro utanför våra öppettider går det bra via sms till vårt mobilnummer.

Glöm inte bort att meddela när barnet blivit friskt och kommer tillbaka, så länge vi inte hör något från er räknar vi med fortsatt frånvaro.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Kontaktuppgifter

E-post: skogsduvan@karlskoga.se

Besöksadress:
Baggängsvägen 3

Namn: Ann-Charlotte Jern

Titel: Rektor förskola

E-post: anncharlotte.jern@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?